Kỷ Luật Trong Hội Thánh – 26/12/2018

3485

 

I Cô-rinh-tô 5:9-13

 Trong thơ tôi viết cho anh em, có dặn đừng làm bạn với kẻ gian dâm, 10 đó tôi chẳng có ý nói chung về kẻ gian dâm đời nầy, hay là kẻ tham lam, kẻ chắt bóp, kẻ thờ hình tượng, vì nếu vậy thì anh em phải lìa khỏi thế gian. 11 Nhưng tôi viết khuyên anh em đừng làm bạn với kẻ nào tự xưng là anh em, mà là gian dâm, hoặc tham lam, hoặc thờ hình tượng, hoặc chưởi rủa, hoặc say sưa, hoặc chắt bóp, cũng không nên ăn chung với người thể ấy. 12 Vì chưng có phải tôi nên đoán xét kẻ ở ngoài sao? Há chẳng phải anh em nên đoán xét những người ở trong sao? 13 Còn như kẻ ở ngoài, thì Đức Chúa Trời sẽ đoán xét họ. Hãy trừ bỏ kẻ gian ác khỏi anh em

Câu gốc: “Vì chưng có phải tôi nên đoán xét kẻ ở ngoài sao? Há chẳng phải anh em nên đoán xét những người ở trong sao?(câu 12).

Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô khuyên tín hữu Cô-rinh-tô nên đoán xét những đối tượng nào? Lời khuyên này có mâu thuẫn với sự dạy dỗ của Chúa Giê-xu “Đừng đoán xét ai”? Chúng ta nên thực hiện những lời dạy này ra sao?

Khi Sứ đồ Phao-lô viết “đừng làm bạn với kẻ gian dâm”, ông không có ý nói chung mọi người thuộc đời này, vì Chúa không dạy con cái Chúa phải lìa bỏ thế gian. Tội lỗi của người đời thì chính Đức Chúa Trời sẽ xét đoán họ (câu 13). Song ông đặt câu hỏi để các tín hữu Cô-rinh-tô tự suy nghĩ và biết việc mình cần làm trong cộng đồng dân Chúa. Đối tượng ông đề cập là những người “ở trong”, nghĩa là những thuộc viên của Hội Thánh, họ phải là những người đã được Đức Chúa Trời gọi ra khỏi thế gian để sống cuộc đời mới không còn gian dâm, hoặc tham lam, hoặc thờ hình tượng, hoặc chưởi rủa, hoặc say sưa, hoặc chắt bóp”. Thế gian không thiếu những việc làm như vậy. Song nếu trong Hội Thánh cũng tồn tại những tội lỗi ấy là điều không thể chấp nhận được. Bởi vì nếu trong vòng những người được gọi là thánh đồ nhưng đời sống chẳng có gì khác với người ngoại thì chẳng những không làm sáng Danh Chúa, mà lại chẳng thể nào làm chứng về Chúa Giê-xu có quyền năng biến đổi đời sống cho người khác được. Chính vì thế, Sứ đồ Phao-lô khuyên con dân Chúa tại Cô-rinh-tô cần phải xét xử và kỷ luật những người tự xưng là anh em trong Chúa nhưng đời sống vẫn còn tà dâm, vô luân; tham lam, trộm cướp, chỉ muốn thâu trữ cho mình; thờ hình tượng chọc giận Đức Chúa Trời (câu 10).

Lời khuyên này hoàn toàn không mâu thuẫn với lời dạy của Chúa Giê-xu “Đừng đoán xét ai” (Lu-ca 6:37). Chúa Giê-xu dạy không được tự làm quan tòa kết án người khác. Còn ở đây, Sứ đồ Phao-lô dạy về kỷ luật trong Hội Thánh. Đây là việc làm thật sự cần thiết để giúp anh em thấy được tội lỗi, ăn năn và được phục hồi; đồng thời cũng để giữ gìn sự thánh khiết của Hội Thánh Chúa. Nếu cứ im lặng hoặc dung dưỡng thì những tội này sẽ lây lan trong Hội Thánh rất nguy hiểm.

 Trong thực tế, nhiều lúc chúng ta rất dễ lên án những tội lỗi ngoài đời nhưng lại thờ ơ hoặc dung dưỡng tội lỗi trong Hội Thánh. Phần vì chúng ta vị nể, không muốn đụng chạm sợ mất lòng anh em, phần vì có thể chính chúng ta vẫn chưa có đời sống thánh khiết, chưa mạnh mẽ sống theo Lời Chúa dạy nên không dám nói. Ý thức được trách nhiệm về kỷ luật trong Hội Thánh trong lời dạy của Sứ đồ Phao-lô, giúp chúng ta cẩn thận giữ mình, cũng như có thái độ đúng đắn với những đời sống không xứng với nếp sống đạo trong Hội Thánh.

Bạn có thường chấp nhận dung dưỡng tội lỗi trong Hội Thánh vì muốn cầu an không?

Kính lạy Đức Chúa Trời! Xin cho con ý thức trách nhiệm của mình với gia đình thuộc linh để trước nhất gìn giữ bản thân và góp phần thanh tẩy những “men gian ác độc dữ” ra khỏi cộng đồng đã được Chúa cứu chuộc này.

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: I Sa-mu-ên 26.

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org

Bài trướcTruyện Ngắn Cơ Đốc: Anh Ơi Về Đi – BTMV 60
Bài tiếp theoĐịa Vị Cao Trọng – 27/12/2018