Klei Knhal Tuč Ênguôt Hnĭng Mơ̆ng Mtao Asa – 25/11/2022

720

 

Klei Aê Diê Blŭ: II Klei Yăl Dliê 16:7-14.

Êlan kliăng: “Snăn hlei pô mĭn ñu dôk dơ̆ng, brei ñu răng huĭdah ñu srăng lĕ buh” (I Kôrantô 10:12)

Klei êmuh ksiêm mĭn: Leh hmư̆ klei blŭ mơ̆ng pô thâo bi ƀuh Y‑Hanani, si mtao Asa ngă? Ya ngă mtao Asa ngă snăn? Ya klei ruă mtao leh anăn hbĭl ñu djiê? Ya klei hriăm drei mâo mơ̆ng klei hdĭp amâo tŭ jing mơ̆ng mtao Asa?

Kyua huĭ hyưt leh anăn ngă klei mluk, amâo knang ôh kơ Aê Diê ƀiădah lŏ knang kơ Mtao Siri snăn Mtao Asa tŭ klei Aê Diê ƀuah mkra leh anăn mă klei êđăp ênang mơ̆ng lăn čar (êlan 7-9). Tinei drei lŏ ƀuh kyua klei đĭ ai ngêñ anăn mtao mă krư̆ pô thâo bi ƀuh Y‑Hanani. Boh sĭt mtao bi êdah leh ai tiê khăng, klei bi kdơ̆ng hŏng Aê Diê, leh anăn lŏ bi êdah klei dưi hlăk êjai “bi knap đa đa phung ƀuôn sang hlăk anăn”, năng ai jing phung sa ai hŏng pô thâo bi ƀuh.

Tlâo thŭn êdei, Mtao Asa ruă jơ̆ng “kjham snăk”. Năng ai anei jing mmông găl Aê Diê brei kơ ñu kmhal klei soh, huĭ mpŭ leh anăn knang kơ Aê Diê, ƀiădah mtao lŏ dơ̆ng amâo duah Aê Diê ƀiădah knŏng duah phung aê êa drao. Sĭt ruă duam arăng duah aê êa drao anăn amâo djŏ jing klei soh ôh, ƀiădah klei soh jing sĭt amâo duah Aê Diê leh anăn knang kơ Ñu, knŏng knang kơ anak mnuih đuč. Mtao amâo dlăng ôh Aê Diê jing Pô kiă kriê djăp mta, gĭt gai djăp mta, hlăm anăn klei ruă hlăm jơ̆ng jing Aê Diê brei truh. Dŭm bruă mtao Asa ngă bi êdah klei mgao jih hnơ̆ng. Boh jhat jing klei ruă jơ̆ng mta kjham snăk, leh anăn mtao djiê êdei anăn dua thŭn (êlan 12-13). Klei Aê Diê Blŭ lač mơ̆ng Khua pô hưn êlâo Y‑Asaria jing leh sĭt: Hlăk Mtao Asa lui Aê Diê snăn Aê Diê ăt lui mơh mtao (II Klei Yăl Dliê 15:1-2).

Mtao Asa djiê, arăng ba dơr hlăm ƀuôn Y‑Đawit. Asei atâo mtao dưi dưm hlăm bông bŏ hŏng êa ƀâo mngưi bi êdah klei mpŭ kơ mtao. Hlăm ală anak mnuih, Mtao Asa jing sa čô mtao tŭ jing, dưi mâo mnuih ƀuôn sang mpŭ anăn dưi tuh lu snăk êa ƀâo mngưi. Khădah snăn, hlăm ală Aê Diê, ñu jing sa čô mnuih “mluk”. Knhal jih klei hdĭp amâo lui kơ ênuk êdei klei hing ang jăk ôh ƀiădah jing klei hing amâo jăk kơ sa čô mnuih amâo tŭ jing hlăm klei hdĭp mngăt.

Klei knhal tuč mơ̆ng klei hdĭp mtao Asa jing sa klei hriăm yuôm bhăn kơ phung đăo hruê anei. Klei hdĭp drei jing hruê mmông bi kdơ̆ng hŏng yang jhat, lăn ala leh anăn knuih hđăp. Sa klei hdĭp huĭ mpŭ leh anăn gưt asăp Aê Diê hlăm thŭn mlan leh êgao ăt msĕ mơh ară anei ka djăp ôh rơ̆ng kơ drei sa êdei anăp hdĭp hlăm klei huĭ mpŭ kơ Aê Diê, kyua anak mnuih mâo knuih ênưih ngă soh. Tơdah amâo kjăp ai tiê tui duah Aê Diê leh anăn đăo knang kơ Ñu grăp hruê snăn mâo sa hruê drei ênưih lĕ hlăm klei mplư knang kơ klei thâo mĭn, bruă knuă amâodah klei dưi pô hrô kơ knang kơ Aê Diê. Drei ăt srăng lui Aê Diê msĕ si Mtao Asa leh anăn Aê Diê srăng lui drei.

Drei dôk ƀuh pô knang kơ ya klei amâodah hlei pô hĭn kơ knang kơ Aê Diê mơ̆?

Wah lač: Ơ Khua Yang, akâo kơ Ih ƀuah mkra kâo sĭt kâo knang kơ ya mta klei mkăn hĭn kơ knang kơ Aê Diê. Akâo kơ Ih brei kâo mâo ai tiê kmhal, thâo kral klei ƀuah mkra čiăng lŏ wĭt tui duah Ih leh anăn hdĭp gưt asăp Ih.

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Y‑Yêrêmi 14

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: radioelansitnik@gmail.com

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcQhov Xaus Tu Siab Ntawm Vajntxwv Axas – 25/11/2022
Bài tiếp theoKết Cuộc Đau Buồn Của Vua A-sa – 25/11/2022