Kết Cuộc Đau Buồn Của Vua A-sa – 25/11/2022

3747

 

 

II Sử Ký 16:7-14

“Vậy thì, ai tưởng mình đứng, hãy giữ kẻo ngã” (I Cô-rinh-tô 10:12).

Câu hỏi suy ngẫm: Khi nghe những lời của nhà tiên kiến Ha-na-ni, Vua A-sa phản ứng ra sao? Vì sao Vua A-sa phản ứng như vậy? Vua bị bệnh gì và chết lúc nào? Bạn học được điều gì từ cuộc đời thất bại của Vua A-sa?

Vì sợ hãi và cư xử dại dột, không nhờ cậy Chúa mà lại nhờ cậy Vua Sy-ri nên Vua A-sa bị Đức Chúa Trời quở trách và cất sự hòa bình khỏi đất nước (câu 7-9). Ở đây ta lại thấy vì tức giận mà vua cầm tù nhà tiên kiến Ha-na-ni. Thật ra vua đã thể hiện sự cứng lòng, phản nghịch với chính Đức Chúa Trời, và còn thể hiện quyền lực khi đàn áp “mấy người của dân sự”, có lẽ là những người ủng hộ vị tiên kiến.

Ba năm sau, Vua A-sa bị đau chân “nặng lắm.” Lẽ ra đây là cơ hội Chúa ban cho ông để ăn năn, đầu phục và nhờ cậy Chúa, nhưng vua lại tiếp tục không tìm kiếm Chúa mà chỉ tìm kiếm các thầy thuốc. Khi đau bệnh người ta tìm đến thầy thuốc thì điều đó không phải là tội lỗi, nhưng tội lỗi là khi không tìm kiếm Chúa và nhờ cậy nơi Ngài nhưng chỉ nhờ cậy nơi con người mà thôi. Vua không nhìn nhận Chúa là Đấng tể trị mọi sự, điều khiển mọi sự, trong đó bệnh đau chân là Chúa cho phép xảy ra. Những việc làm của Vua A-sa thể hiện lòng kiêu ngạo tột cùng. Hậu quả là cơn bệnh đau chân của vua rất trầm trọng, và vua đã chết sau đó hai năm (câu 12-13). Lời Đức Chúa Trời phán qua Tiên tri A-xa-ria đã trở thành sự thật: khi Vua A-sa lìa bỏ Chúa thì Ngài cũng lìa bỏ vua (II Sử Ký 15:1-2).

Vua A-sa chết, được chôn trong thành Đa-vít. Thi thể của vua được đặt nằm trên giường đầy thuốc thơm thể hiện sự kính trọng dành cho vua. Trong con mắt loài người, Vua A-sa là một vị vua thành công, được sự tôn kính của dân chúng nên được xông thuốc thơm rất nhiều. Thế nhưng trong cái nhìn của Đức Chúa Trời, ông là một người “dại dột.” Cuối đời, ông không để lại cho hậu thế tiếng thơm mà là tiếng xấu của một người thất bại thuộc linh.

Kết cuộc của cuộc đời Vua A-sa là một bài học quý báu cho Cơ Đốc nhân ngày nay. Đời sống của mỗi chúng ta là một chuỗi ngày dài chiến đấu chống lại ma quỷ, thế gian và bản tánh cũ. Một đời sống tin kính và vâng lời Chúa trong quá khứ cũng như hiện tại chưa đủ bảo đảm cho chúng ta một tương lai sống trong sự kính sợ Chúa, vì con người có bản chất dễ phạm tội. Nếu không bền lòng tìm kiếm Chúa và tin cậy nơi Ngài mỗi ngày thì một ngày nào đó chúng ta dễ bị cám dỗ nương cậy nơi sự khôn ngoan, địa vị hay quyền lực nào đó của mình thay vì nương cậy Chúa. Chúng ta cũng có thể lìa bỏ Chúa như Vua A-sa và bị Ngài lìa bỏ.

Bạn có thấy mình đang nương cậy nơi điều gì hay người nào hơn là nương cậy Chúa không?

Lạy Chúa, xin cáo trách con khi con nương cậy điều gì khác hơn là nương cậy Chúa. Xin cho con có lòng ăn năn, nhận biết sự cáo trách của Chúa để quay lại tiếp tục tìm kiếm Ngài và sống vâng lời Ngài. 

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Giê-rê-mi 14

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcKlei Knhal Tuč Ênguôt Hnĭng Mơ̆ng Mtao Asa – 25/11/2022
Bài tiếp theoBài giảng “VÂNG PHỤC TRỌN VẸN” – Mục sư Võ Đông Thu – UV.TLH – HTTLVN