Klei Đăo Êbat Nao Phă Anăp – 14/3/2024

2516

 

Klei Aê Diê Blŭ: Hêbrơ 11:29-30

Êlan kliăng: “kyuadah drei êbat hŏng klei đăo, amâo djŏ ôh hŏng klei ƀuh” (II Kôrantô 5:7).

Klei êmuh ksiêm mĭn: Si ngă phung Israel bi êdah klei đăo tơdah dôk ti anăp Êa Ksĭ Hrah leh anăn ƀuôn Yêrikô? Si diñu bi knal leh kơ klei jăk jĭn? Ya klei hriăm drei mă kơ drei pô hruê anei?

Sa hlăm dŭm klei yăl dliê mâo klei hing ang hĭn kơ klei phung Israel kbiă mơ̆ng čar Êjip jing klei găn Êa Ksĭ Hrah. Čih yăl dliê hlăm Klei Kbiă 14, phung Israel dôk hlăm klei huĭ hyưt êdimima. Ti tluôn jing phung kahan jhŏng ktang Pharaôn dôk tui tiŏ. Ti anăp jing êa ksĭ prŏng amâo mâo êlan tlaih ôh. Tal êlâo diñu blŭ duñ duñ, ƀiădah êdei tinăn diñu ăt gưt asăp kơ Khua Yang leh anăn nao phă anăp. Boh knhal tuč “phung ƀuôn sang găn Êa Ksĭ Hrah msĕ si ti lăn thu. Ƀiădah phung Êjip mơngăt jih tơdah diñu lông ngă msĕ” (êlan 29).

Ruĕ pă pluh thŭn hiu rưng hlăm kdrăn tač, phung Israel dơ̆ng leh mŭt hlăm Čar Aê Diê Ƀuăn, ƀiădah mâo hĕ mnơ̆ng gang êlan diñu nao anăn jing mnư̆ ƀuôn Yêrikô kpal leh anăn dlông, arăng mkra kjăp leh anăn mprăp djăp kdrăp bi blah. Ti anăp mnư̆ anăn, jih jang phung kahan hriê čiăng bi blah mdei sơăi. Ƀiădah phung Israel knang kơ Khua Yang leh anăn nao phă anăp. Diñu dưi hŏng ƀuôn Yêrikô hŏng sa hdră ngă mdê snăk: êbat dar jŭm ƀuôn Yêrikô kjuh hruê. Leh anăn boh tŭ mơ̆ng bruă ngă hŏng klei đăo anăn jing: “mnư̆ ƀuôn Yêrikô klưh” (êlan 30).

Êa Ksĭ Hrah jing mnơ̆ng gang êlan prŏng hĭn ktuê êlan kbiă đuĕ mơ̆ng čar Êjip. Hruê anei mnơ̆ng gang anăn jing djăp mta klei drei ăt dôk djă pioh hlăm klei jing “hlŭn” kơ klei soh. Tăp năng anăn jing klei mưng amâo jăk ôh, klei rañ, klei ênguôt hnĭng hlăm ai tiê, klei rŭng êgao leh, gŏ sang amâo thâo bi djŏ, lu mta klei mkăn đa đa…Gru bi knăl kơ mnơ̆ng gang êlan anăn jing msĕ si drei amâo ƀuh êlan dưi tlaih ôh leh anăn ñu srăng lun drei êla ñu čiăng.

Mnư̆ ƀuôn Yêrikô jing mnơ̆ng bi kgăn prŏng hĭn ktuê êlan nao mă bha Čar Aê Diê Ƀuăn. Hruê anei mnư̆ anăn bi ala kơ jih jang klei bi kgăn drei ngă jih jang bruă Khua Yang jao leh kơ drei. Tăp năng anăn jing klei bi kgăn tal êlâo hĭn si tô hmô amâo mâo pô sa ai hŏng drei ôh, amâo mâo djăp prăk amâodah amâo mâo klei suaih pral. Tăp năng klei bi kgăn anăn jing klei lông dlăng drei ƀuh dleh kơ drei dưi găn, si tô hmô klei arăng ngă jhat tơdah hiu hưn klei đăo, phung hmư̆ khăng ai tiê amâo čiăng hmư̆. Ƀiădah klei yuôm bhăn jing, tơdah phung Israel êbat nao hŏng klei đăo, diñu ƀuh Aê Diê ngă bruă. Tơdah êbat nao hŏng klei đăo, drei srăng mâo klei ktang hĭn êjai leh anăn drei srăng dôk ti anăp Aê Diê hŏng klei năng (Klei Mmuñ Hđăp 84:7).

Snăn yơh, wăt tơdah ară anei drei tuôm hŏng klei lông dlăng knap mñai prŏng dưn mơh, akâo bĕ kơ Khua Yang đru drei jhŏng êbat nao hŏng klei đăo amâo djŏ hŏng klei ală drei ƀuh ôh (II Kôrantô 5:7). Sĭt nik drei srăng mâo klei bi knal kơ klei jăk jĭn myang Khua Yang pioh leh kơ drei ti anăp.

Ya “Êa Ksĭ Hrah” leh anăn “Ƀuôn Yêrikô” drei tuôm hruê anei? Si ngă drei srăng găn leh anăn dưi hŏng diñu?

Wah lač: Ơ Khua Yang, kâo thâo yang jhat duah nanao êlan djă kơ̆ng jơ̆ng kâo leh anăn gang êlan kâo tui hlue hdră Ih. Brei bĕ kơ kâo klei đăo ktang kjăp čiăng kơ kâo dưi êbat nao phă anăp, jhŏng găn jih jang “Êa Ksĭ Hrah” leh anăn dưi hŏng jih jang “ƀuôn Yêrikô” čiăng kơ klei hdĭp kâo mâo boh tŭ sĭt kơ Ih. Kâo wah lač hlăm Anăn Khua Yang Yêsu Krist. Amen.

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Klei Kbiă 20

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: elankleisitnik@gmail.com

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcKev Ntseeg Rhais Ruam Mus – 14/3/2024
Bài tiếp theoĐức Tin Bước Tới – 14/3/2024