KINH THÁNH HẰNG NGÀY QUÝ 3/2019

1411

Kinh Thánh hằng ngày Quý 3/2019 đã phát hành để quý tôi con Chúa sử dụng. Chủ đề của quý 3/2019 rất thực tế:

    1. Tháng 7/2019 là HIỆP MỘT TRONG HÔN NHÂN
    2. Tháng 8/2019 là HIỆP MỘT TRONG SỰ THỜ PHƯỢNG
    3. Tháng 9/2019 là HIỆP MỘT TRONG SỰ PHỤC VỤ

Giá hỗ trợ không thay đổi 12.000đ/1 cuốn (Lấy 10 cuốn được tặng thêm 1 cuốn).

Địa chỉ liên hệ với Ủy Ban Cơ Đốc Giáo Dục có ở các nơi sau đây:

Tổng Liên Hội
155 Trần Hưng Đạo, Quận 1, Tp. HCM
ĐT: (028) 6659-4588;  091-385-5208

Cơ sở 2 Tổng Liên Hội
633 đường 3/2, Quận 10, Tp. HCM
ĐT: (028) 3957-5255; 091- 802-9547

30 Lê Thành Phương, TP. Nha Trang
ĐT: (0258) 381-0200;  091-234-2705

270 Lê Duẩn, TP. Đà Nẵng
ĐT: (0236) 375-2757;  090-381-2483

87 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Tp. Cần Thơ
ĐT: (0292) 3601-904; 0126-722-8383

Liên hệ đăng ký văn phẩm Cơ Đốc:
ĐT: 091-821-8152
Email:  uybancdgd@gmail.com 
Email:  nguyendinhtin52@gmail.com