Không Còn Cơ Hội – 24/1/2018   

3093

 

Giê-rê-mi 7:8-16

8 Nầy, các ngươi cậy những lời phỉnh phờ chẳng có ích gì. 9 Các ngươi há chẳng trộm cướp, giết người, phạm tội tà dâm, thề dối, dâng hương cho Ba-anh, đi theo thần khác, là thần mình không biết hay sao? 10 Rồi các ngươi đến chầu ta trong nhà nầy, là nơi được xưng bằng danh ta, và nói rằng: Kìa, chúng tôi được thả rồi! hầu cho các ngươi được phạm mọi sự gớm ghiếc ấy. 11 Vậy thì các ngươi xem nhà nầy, là nơi được xưng bằng danh ta, như hang trộm cướp sao? Nầy, ta, chính ta, xem thấy mọi điều đó, Đức Giê-hô-va phán vậy.
12 Thế thì, hãy đi đến chỗ ở cũ của ta tại Si-lô, là nơi trước kia ta đã gởi danh ta, mà xem, vì tội ác của dân Y-sơ-ra-ên ta, ta đã làm cho nó thể nào. 13 Đức Giê-hô-va phán: Hiện bây giờ, vì các ngươi đã làm những việc ấy, ta đã dậy sớm phán dạy các ngươi, mà các ngươi không nghe; lại gọi các ngươi mà các ngươi không trả lời, 14 thì ta sẽ làm cho nhà nầy, tức là nhà được xưng bằng danh ta, là nhà mà các ngươi nhờ cậy, và làm cho nơi mà ta đã ban cho các ngươi cùng tổ phụ các ngươi, cũng như ta đã làm cho Si-lô; 15 ta lại bỏ các ngươi khỏi trước mắt ta, cũng như ta đã bỏ anh em các ngươi hết thảy, tức là cả dòng dõi Ép-ra-im.
16 Cho nên ngươi chớ vì dân nầy mà cầu thay; đừng vì nó mà cất tiếng khấn vái cầu nguyện, cũng đừng cầu thay cùng ta, vì ta sẽ chẳng nghe ngươi.

Câu gốc: “Cho nên ngươi chớ vì dân này mà cầu thay; đừng vì nó mà cất tiếng khấn vái cầu nguyện, cũng đừng cầu thay cùng ta, vì ta sẽ chẳng nghe ngươi” (câu 16).

Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao Đức Chúa Trời phán bảo với Tiên tri Giê-rê-mi rằng Ngài sẽ chẳng nhậm lời cầu thay của ông? Chúng ta cần có thái độ nào trước sự nhắc nhở của Đức Thánh Linh mỗi khi đi sai đường?

Cũng giống như lãnh tụ Môi-se, Tiên tri Giê-rê-mi trong chức vụ của mình đã nhiều lần vì dân chúng mà dâng lên Chúa lời cầu thay cho họ. Ông xót xa cho những hình phạt kinh khiếp mà họ phải đón nhận vì cớ lòng bội nghịch quá đỗi. Thế nhưng trong lần này, Đức Chúa Trời phán với Tiên tri Giê-rê-mi rằng “chớ vì dân này”, “đừng vì nó” mà khẩn cầu cùng Ngài, vì Ngài sẽ không nhậm lời cầu xin của ông. Nếu chỉ đọc riêng phần Kinh Thánh này, rất có thể chúng ta khiếp sợ Đức Chúa Trời vì sự quá nghiêm khắc trong việc hình phạt tội nhân. Tuy nhiên, khi quan sát và tìm biết lịch sử của tuyển dân, chúng ta sẽ thấy lòng nhân từ của Đức Chúa Trời dành cho họ thật bao la, dư dật. Họ phạm tội, Ngài không chỉ cảnh báo một lần, nhưng nhiều lần nhiều cách, Chúa sai những tiên tri của Ngài rao sứ điệp khuyên lơn, cảnh cáo, răn đe để dân Ngài thức tỉnh và quay trở về đường ngay nẻo chánh. Nhưng họ nhất quyết đi theo con đường mà họ lựa chọn, họ khước từ Chúa cũng như bịt tai không lắng nghe lời khuyên của Ngài qua các tiên tri. “Chúng tôi không khứng đi đường ấy”, “Chúng tôi không khứng nghe” (6:16-17) là những câu mà dân sự thường dùng để trả lời với Chúa trong những lần Ngài dạy dỗ, khuyên lơn họ. Và câu 13 cũng cho thấy đáp ứng của họ là “không nghe, không trả lời”! Vì thế, họ đã không còn cơ hội. Hậu quả cho những lần họ khước từ sự nhân từ của Đức Chúa Trời dành cho là Ngài sẽ quay mặt khỏi họ, sẽ từ bỏ họ, để họ phải gánh lấy hậu quả của những điều sai trật mà họ đã làm cùng những điều gian ác mà họ vẫn thường cưu mang trong tâm trí.

Đức Chúa Trời vẫn rất nhân từ chờ đợi mỗi chúng ta lắng nghe lời khuyên dạy của Ngài. Song không ít lần chúng ta đã ngụy biện với Chúa, dùng những điều giả trá để tự lừa gạt bản thân và mong muốn lừa dối cả Đức Chúa Trời. Bài học từ thất bại của tuyển dân khi khước từ cơ hội Chúa ban cho cảnh báo chúng ta hãy nhanh chóng đáp ứng lời dạy khuyên của Chúa, nhạy bén trước sự nhắc nhở của Đức Thánh Linh mỗi khi chúng ta đi sai đường, để chúng ta kịp thời ăn năn và vẫn còn cơ hội để Chúa tha thứ, phục hồi chúng ta.

Bạn có thái độ nào khi lắng nghe Lời Chúa dạy khuyên, nhắc nhở?

Cầu nguyện: Kính lạy Đức Chúa Trời! Con tôn ngợi Chúa vì lòng nhân từ Ngài đã đối cùng con. Xin ban cho con tấm lòng mềm mại và có trí hiểu để luôn đón nhận sự sửa dạy của Ngài, không cứng lòng, và không tin vào những sự lừa dối mà đánh mất cơ hội ăn năn để được Chúa tha thứ.

 

 Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Sáng Thế Ký 24.

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

 

Bài trướcUB.TTN – Đổi Mới Con Cho Ngài
Bài tiếp theoLễ Khởi Công Xây Dựng Nhà Thờ Tin Lành Diên Khánh