Kết Quả Bầu Cử Tân Ban Trị Sự Tổng Liên Hội – Đại Hội Đồng TLH 48

24935

HTTLVN.ORG – Đại Hội đồng Tổng Liên Hội lần thứ 48 đã họp lại từ ngày 4-7/72022 tại Viện Thánh Kinh Thần Học, TP. HCM và bầu ra Ban Trị sự Tổng Liên Hội nhiệm kỳ mới, kết quả như sau:

I. Thường trực Tổng Liên Hội:

Hội trưởng: Mục sư THÁI PHƯỚC TRƯỜNG
Phó Hội trưởng I: Mục sư PHAN VĨNH CỰ
Phó Hội trưởng II: Mục sư PHAN QUANG THIỆU
Tổng Thư ký: Mục sư NGUYỄN HỮU BÌNH
Phó Tổng Thư ký: Mục sư PHAN VĂN CỬ
Tổng Thủ quỹ: Mục sư NGUYỄN VĂN NGỌC
Phó Tổng Thủ quỹ: Mục sư NGUYỄN NGỌC THUẬN

 

II. Danh Sách 22 Ủy viên Tổng Liên Hội:

  1. Mục sư MÃ PHÚC THANH TƯƠI
12. Mục sư LÊ HOÀNG PHÚC
2. Mục sư PHẠM SÍNH 13. Mục sư K’ BRỌP
3. Mục sư DƯƠNG QUANG HÒA 14. Mục sư BÙI PHỤNG
4. Mục sư NGUYỄN THẾ HIỂN 15. Mục sư NGUYỄN HẢI BẰNG
5. Mục sư LÊ HOÀNG LONG 16. Mục sư HANH
6. Mục sư ĐỖ VIỆT HÙNG 17. Nữ Truyền đạo TRẦN THỊ LIỄU
7. Mục sư HUỲNH CƯỜNG 18. Mục sư VÕ ĐÔNG THU
8. Mục sư NGUYỄN XUÂN SANH 19. Mục sư TRẦN ĐÌNH
9. Mục sư Y MAH LIÊNG 20. Mục sư HỒ NGUYÊN KHA
10. Mục sư ĐIỂU HUYNH 21. Mục sư CHÂU TỬ TÔN
11. Mục sư LEMOUS PHILEMOL 22. Mục sư NGUYỄN BÌNH TÍN

 

Chủ tọa đoàn chủ trì đại hội

Các đại biểu bầu cử

Công bố kết quả

Ban Biên Tập
PTT TLH

Bài trướcSứ Mạng Khẩn Cấp – 7/7/2022
Bài tiếp theoHình Ảnh Bế Mạc Đại Hội Đồng Tổng Liên Hội Lần Thứ 48