Hur Har Ƀiădah Kƀah Klei Thâo Săng – 3/7/2022

859

 

Klei Aê Diê Blŭ: Rôm 10:1-4

Êlan kliăng : “Kâo hưn bi sĭt kơ diñu mâo klei hur har kơ Aê Diê, ƀiădah klei hur har anăn amâo djŏ ôh hŏng klei thâo săng.” (Rôm 10:2).

Klei êmuh ksiêm mĭn: Ya klei bi kgăn prŏng hĭn hlăm klei bi mtlaih kơ phung Israel? Ya klei khua ƀĭng kna Y-Pôl ăt ngă hŏng jih ai tiê, êjai dôk ti anăp klei diñu hur har amâo djŏ hŏng klei thâo săng ôh? Tui hlue rup khua ƀĭng kna Y-Pôl bi hmô, ya klei brei drei ngă kơ ƀuôn sang drei?

Klei hur har hlăm klei đăo “amâo djŏ hŏng klei thâo săng” jing klei bi kgăn prŏng hĭn kơ phung Israel hlăm klei bi mtlaih kơ diñu, kyuadah diñu “amâo thâo kral ôh klei kpă ênô kbiă hriê mơ̆ng Aê Diê, leh anăn duah čiăng mjing klei kpă ênô diñu pô” (êlan 2-3). Diñu amâo thâo kral ôh čiăng dưi dôk dơ̆ng ti anăp Aê Diê brei bi mâo “klei kpă ênô Aê Diê”. Klei anei amâo djŏ knŏng bi leh bruă ngă klei kpă ênô ôh ƀiădah wăt kơ anôk bruă tui si klei bhiăn mơh, klei anei knŏng mâo hlăm Khua Yang Yêsu “Kyuadah Krist bi ruê̆ klei bhiăn, čiăng bi mâo klei kpă ênô kơ jih jang hlei pô đăo” (êlan 4). Êlan anei mâo tlâo mta klei mblang. Tal sa, klei kñăm tuč ruê̆ kơ klei bhiăn jing Yang Krist. Klei bhiăn amâo ba klei bi mtlaih ôh ƀiădah brei drei thâo kral klei soh pô leh anăn klei amâo dưi pô hlăm klei hlue gưt ngă, kyuanăn yơh atăt arăng nao kơ Khua Yang Yêsu (Rôm 7:25a; Y-Yôhan 5:39-40). Tal dua, Yang Krist jing Pô bi leh ênŭm klei bhiăn hŏng bruă jao kơ Ñu ti lăn ala (Galati 4:4; Rôm 8:1). Tal tlâo, Yang Krist bi mtlaih leh mnuih mơ̆ng klei bhiăn kă kơ̆ng “čiăng bi mâo klei kpă ênô kơ jih jang hlei pô đăo” (êlan 4b). Knŏng hjăn sa ênhă êlan dưi wĭt lač kơ klei kpă ênô Aê Diê čoh čuăn, anăn jing “đăo” kơ Khua Yang Yêsu (Y-Yôhan 14:6).

Phung ƀuôn sang Israel amâo thâo kral ôh bruă jao kơ Yang Krist jing “bi ruê̆ klei bhiăn” ƀiădah knŏng knang kơ klei hur har diñu pô. Klei hur har amâo dưi bi hrô kơ klei kmhal kơ klei soh leh anăn klei đăo kơ Khua Yang Yêsu ôh. Klei hur har brei mâo klei ktrâo atăt mơ̆ng Klei Sĭt Nik. Sa hlăm lu klei soh čhuai ară anei hlăm lu Phung Sang Aê Diê jing mpŭ kơ klei hur har leh anăn kơ bruă mă, ƀiădah Phung Sang Aê Diê brei mkŏ mdơ̆ng leh anăn mdưm ti dlông klei mtô bi hriăm Klei Aê Diê Blŭ, amâo djŏ ôh ti dlông bruă mă.

Dôk ti anăp klei hur har amâo djŏ hŏng klei thâo mĭn phung Israel, khua ƀĭng kna Y-Pôl ăt hmăng hmưi “ai tiê kâo čiăng … jing klei čiăng kơ diñu dưi tlaih” (êlan 1). Klei ñu hơ̆k mơak leh anăn dưi bi hrăp ai tiê ñu jing klei bi mtlaih kơ djuê ana ñu, leh anăn klei hmăng hmưi anăn bi êdah hŏng bruă ñu “wah lač kơ Aê Diê kyua phung Isrel jing klei čiăng kơ diñu dưi tlaih”. Wăt tơdah phung Israel bi kdơ̆ng, ngă jhat kơ ñu, khua ƀĭng kna Y-Pôl ăt jih ai tiê hưn Klei Mrâo Mrang Jăk kơ diñu, ƀiădah ñu thâo amâo mâo pô dưi pŏk ai tiê mă tŭ Klei Mrâo Mrang Jăk ôh, tơdah amâo mâo hŏng klei pap Aê Diê, kyuanăn yơh ñu tuh êyuh ai tiê wah lač čiăng kơ Aê Diê mă bruă hlăm diñu.

Khua ƀĭng kna Y-Pôl bi êdah leh rup bi hmô ñu kpĭ mjuăt klei hdĭp mngăt ñu pô hlăm bruă hiu hưn Klei Mrâo Mrang Jăk čiăng kơ drei tui ngă msĕ mơh hlăm ya klei truh dưn.

Ya drei dôk ngă ti anăp klei bum ală mngăt myang lu mnuih?

Wah lač: Ơ Khua Yang, akâo kơ Ih brei kâo tui hluê rup bi hmô mơ̆ng khua ƀĭng kna Y-Pôl, jih ai tiê wah lač leh anăn hiu hưn Klei Mrâo Mrang Jăk kơ phung ƀuôn sang čiăng kơ lu mnuih dưi mâo klei bi mtlaih êlâo kơ hruê Khua Yang lŏ hriê.

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Klei Mmuñ Hđăp 105:1-45

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: radioelansitnik@gmail.com

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcNpuab Siab Tiamsis Tsis Paub Qhov Tseeb – 3/7/2022
Bài tiếp theoSốt Sắng Nhưng Thiếu Trí Khôn  – 3/7/2022