Hiệp Nguyện Tỉnh Ninh Thuận Tháng 5/2018

1019

HTTLVN.ORG – Vào lúc 8g ngày 14/05/2018, tại Nhà thờ Tin Lành Trà Giang, Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Ninh thuận đã tổ chức chương trình hiệp nguyện tháng 5-6 năm 2018.

Tham dự hiệp nguyện có: MS Kiều Bảo Toàn – Trưởng ban Đại diện, cùng 70 giáo phẩm, chấp sự và nhân sự thuộc các Chi hội, Hội Nhánh, Điểm Nhóm trong tỉnh.

Sau lời cầu nguyện khai lễ của MS Kiều Bảo Toàn, MS Nguyễn Chí Tín – Ủy viên Ban Đại diện chia sẻ Lời Chúa nương trên Kinh Thánh Công Vụ Các Sứ Đồ 1:12-14, với đề tài “Hiệp Nguyện”, khích lệ quí tôi con Chúa hiệp nguyện trên tinh thần làm theo Lời Chúa, hiệp một, cùng bền lòng và đồng lòng cầu nguyện.

Sau khi nghe lời Chúa, đại diện các Hội Thánh lần lượt nêu vấn đề cầu nguyện:

 • HT Tầm Ngân: Xin Chúa tiếp trợ có tài chính để hoàn thiện việc xây vòng thành khuôn viên nhà thờ, và tiếp tục xây dựng nhà thờ mới vì nhà thờ hiện nay đã xuống cấp.
 • HT Gòn: Việc hoàn thiện giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để tiến hành các thủ tục xây dựng nhà sinh hoạt của Hội Thánh.
 • HT Lập Lá: Đã hoàn tất việc xây dựng nhà làm việc và tư thất quản nhiệm. Cầu nguyện cho lễ Cảm tạ và Cung hiến ngày 01/06/2018.
 • HT Trà Giang: Sớm có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phần đất mới mua để có thể xây dựng nhà sinh hoạt các ban ngành.
 • HT Lương Giang: Sớm có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để xây dựng Nhà nguyện.
 • HT Song Mỹ: Xin Chúa tiếp trợ tài chính để thanh toán tiền mua đất của Hội Thánh.
 • HT Phước Bình, HT Phước Thắng thuộc huyện Bác Ái bị nhiều khó khăn trong sự nhóm lại thờ phượng Chúa.
 • HT Phan Rang: Sửa chữa các phòng học để chuẩn bị cho khóa học Thánh Kinh hè và Thánh Kinh Căn bản năm 2018.
 • HT Trường Thọ: Xin Chúa cho con cái Chúa trong HT mạnh mẽ trong sự thờ phượng Chúa, học Lời Chúa và dâng hiến.
 • HT Cà Ná: Đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cơ sở mới. Xin Chúa cho sớm chuyển đến sinh hoạt thờ phượng Chúa tại cơ sở mới.
 • HT Lợi Hải: Tiến hành các thủ tục để chính quyền công nhận tư cách pháp nhân.

Sau khi nghe các vấn đề cầu thay, cả Hội chúng cùng hiệp với MS Nguyễn Minh Lợi, MS Pi năng Ha Thiêm, MSNC Ya Yên dâng lời cầu nguyện xin Chúa nhậm lời và vùa giúp.

MS Kiều Bảo Toàn triển khai công việc Chúa tháng 5-6 năm 2018.

Chương trình hiệp nguyện kết thúc lúc 11g30, sau lời cầu nguyện của MSNC Mơnum Lanh Tin và cầu nguyện chúc phước của MS Kiều Bảo Toàn.

CTV. MSNC Vũ Đình Tâm

Những hình ảnh ghi nhận được:

Toàn cảnh buổi Hiệp nguyên

MS Nguyễn Chí Tín chia sẻ Lời Chúa

Cầu nguyện cho các vấn đề

MS Kiều Bảo Toàn triển khai công việc