Hiệp Nguyện Tỉnh Ninh Thuận Đầu Năm 2020

755

HTTLVN.ORG – Sáng ngày 13/01/2020, tại nhà thờ Tin Lành Phan Rang, Ban Đại diện tỉnh Ninh Thuận tổ chức hiệp nguyện đầu năm 2020 cho khoảng 60 Giáo phẩm, Chấp sự, nhân sự từ các Hội Thánh trong tỉnh.

MS Nguyễn Minh Lợi, Đặc trách Hội Nhánh Bình Quí, chia sẻ Lời Chúa với đề tài “Hiệp Một Trong Hội Thánh Của Đức Chúa Trời” nương trên nền tảng 1 Cô-rinh-tô 12:12-16

Trong giờ cảm tạ Chúa và cầu thay, Ban Hiệp nguyện bày tỏ lòng biết ơn Chúa vì mùa Giáng sinh năm 2019, dù các nơi còn khó khăn nhưng cũng được nhóm lại trong niềm vui và phước hạnh, kết quả các chương trình truyền giảng có 64 người tin nhận Chúa.

Ban Hiệp nguyện cũng cầu thay cho các vấn đề:

  1. HT Tầm Ngân: Xin Chúa tiếp trợ tài chính để xây dựng nhà thờ;
  2. HT Gòn: Cần xây dựng cơ sở Cơ Đốc Giáo dục để đáp ứng nhu cầu cho gần 500 thanh thiếu niên;
  3. HT Lập Lá: Xây dựng công trình phụ, nhà vệ sinh, để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt lớn trong tỉnh;
  4. HT Trà Giang: Đã hoàn tất việc xây dựng tư thất và cơ sở Cơ Đốc Giáo dục, còn thiếu 120 triệu đồng;
  5. HT Lương Giang: Xin Chúa cho sớm có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
  6. Các Điểm Nhóm: Phước Bình, Phước Thắng, Phước Thành, Tân Định, Bầu Ngứ (người Chăm): đang gặp rất nhiều khó khăn về nơi nhóm lại của con cái Chúa;

MS Nguyễn Chí Tín, Trưởng Ban Đại diện thông báo và triển khai công việc Chúa trong thời gian tới

Các tôi tớ Chúa lần lượt cầu nguyện cho những vấn đề đã nêu

TTV. MS Nguyễn Chí Tín, MSNC Vũ Hoàng Thiên Ân