Hiệp Nguyện Mục Sư – Truyền Đạo Tỉnh Quảng Nam Tháng 08/2017

581

HTTLVN.ORG – Vào lúc 9 giờ ngày 08/08/2017, chương trình hiệp nguyện Mục sư – Truyền đạo trong tỉnh Quảng Nam đã được diễn ra tại nhà thờ Tin Lành An Hà. Hiện diện có: Mục sư Võ Đình Đán, Mục sư Mã Phúc Thanh Tươi: Ủy viên Tổng Liên Hội; cùng các tôi tớ Chúa trong tỉnh với số lượng khoảng 90 người.

Mục sư Nhiệm chức Nguyễn Ngọc Sanh, Đặc trách Hội Thánh An Hà, hướng dẫn chương trình hiệp nguyện. Mục sư Ông Văn Tín – Kiêm Quản nhiệm Hội Thánh Tin Lành An Hà – có lời hoan nghênh, chào mừng các tôi tớ Chúa về dự hiệp nguyện và thăm viếng công việc nhà Chúa, ông cũng nêu vấn đề cầu nguyện cho nhu cầu của công việc cơi nới nhà thờ và Chính quyền sớm công nhận pháp nhân cho Chi Hội An Hà.

Sau lời cầu nguyện khai lễ của Mục sư Phan Ân, Mục sư Võ Tiến Dũng đã nương trên phân đoạn Kinh Thánh trong Các Quan xét 13:1-25, với đề tài: “Thận Trọng Với Chức Vụ Chúa Giao”, qua đời sống và phục vụ Chúa của Sam-sôn và tiên tri Ê-li-sê để học Lời Chúa cùng Ban hiệp nguyện. Mục sư Huỳnh Xuân Diệu cầu nguyện đáp ứng Lời Chúa.

Các tôi tớ Chúa đã chia ra các tổ để cầu nguyện cho vấn đề chung của Giáo hội và các Hội Thánh. Ban Hiệp nguyện nghỉ trưa vào lúc 11 giờ 30.

Lúc 13 giờ 30, Ban Hiệp nguyện tiếp tục nhóm lại. Mục sư Nguyễn Thanh Lâm hướng dẫn chương trình. Mục sư Võ Đình Đán và Mục sư Mã Phúc Thanh Tươi cùng Ban Đại diện nêu các vấn đề cầu nguyện và triển khai kế hoạch:

– Ngày 01-02/09/2017: Trại Hè thanh niên tổ chức tại Hội Thánh Kỳ Hòa, xã Tam Hải, huyện Núi Thành;

– Ngày 08/09/2017: Bầu cử Tân Ban Đại diện tại nhà thờ Tin lành Tam Kỳ;

– Các Hội Thánh, Hội Nhánh, Điểm Nhóm đang chờ Chính quyền công nhận và chuyển về nơi nhóm mới như: Hội Thánh Phú Trung, Điện Nam, Sơn Cẩm Hà, Tây Hồ…

– Các Hội Thánh đang xây dựng nhà thờ: HT Vĩnh Điện, HT Dương Yên, HT An Tân…

– Mục sư Hà Ngọc Khai và Phu nhân Mục sư Bùi Hùng cùng hiệp lòng với Ban hiệp nguyện, cầu nguyện cho các vấn đề được nêu cũng xin Chúa xức dầu, xuống phước trên quý tôi tớ Chúa trong sự phục vụ Chúa.

Chương trình hiệp nguyện kết thúc vào lúc 15 giờ cùng ngày.

VÀI NÉT LƯỢC SỬ HỘI THÁNH AN HÀ

Ngày 26/3/1971, cậy ơn và năng quyền Chúa, Hội Thánh Phương Hòa mở Hội Nhánh An Hà.[1] Nhà thờ được xây dựng vào năm 1972, đến 1976 Hội Thánh bị giải tán, cơ sở nhà thờ bị Chính quyền trưng dụng làm kho Hợp Tác xã, chứa lúa chứa phân. Nhiều lần tôi con Chúa mong Chính quyền giao trả nhưng không được.

Ngày 24/02/2002, Mục sư Mã Phúc Tín, Quản nhiệm Hội Thánh Tin Lành Tam Kỳ, được Ban Trị sự Tổng Liên Hội HTTLVN phân công Kiêm nhiệm Hội Thánh Tin Lành Phương Hòa. Trong thời gian này, vì nhu cầu phát triển, Hội Thánh trình đơn lên Chính quyền đã tái lập lại Hội Thánh An Hà. Năm 2004, Chính quyền trả lại cơ sở, nhưng tư thất cháy toàn bộ. Tôi con Chúa hiệp lực sửa chữa cơ sở nhà Chúa và tổ chức nhóm lại thờ phượng Chúa.

Ngày 03/12/2006, Mục sư Nguyễn Việt được bổ về hầu việc Chúa tại Hội Thánh Phương Hòa, tiếp tục công việc của vị tiền nhiệm, mở mang Hội Thánh An Hà, trong thời gian này Truyền đạo tình nguyện Bùi Tấn Lực được Giáo hội bổ về thực tập lo công việc Chúa tại Hội Nhánh An Hà.

Ngày 09/10/2010, Tổng Liên Hội Hội Thánh Tin Lành Việt Nam bổ nhiệm Truyền đạo Ông Văn Tín (nay MS Ông Văn Tín) đến làm Quản nhiệm Phương Hòa, kiêm lo An Hà.

Ngày 16/12/2012, Ban Trị sự Tổng Liên Hội bổ nhiệm Truyền đạo Nguyễn Ngọc Sanh (nay MsNc Nguyễn Ngọc Sanh) đặc trách Hội Nhánh An Hà đến nay. Hiện Hội Nhánh An Hà đã được Tổng Liên Hội công nhận Chi Hội tự dưỡng đang chờ sự chấp thuận của Chính quyền. Kính xin quý tôi con Chúa cầu nguyện cho công việc Chúa nơi đây.

TTV. MS Trần Văn Khôi
Những hình ảnh ghi nhận:

MSNC Nguyễn Ngọc Sanh hướng dẫn chương trình

Quang cảnh hiệp nguyện


MS Phan Ân cầu nguyện khai lễ


MS Ông Văn Tín chào mừng Ban hiệp nguyện


MS Võ Tiến Dũng giảng Lời Chúa


MS Huỳnh Xuân Diệu cầu nguyện đáp ứng


Các tổ cầu nguyện

Triển khai công tác và nêu vấn đề cầu nguyện


MSTS Mã Phúc Tín cầu nguyện chúc phước