Giao Ước Tốt Hơn – 12/6/2023

7906

 

 

Hê-bơ-rơ 8:6-13

Nhưng thầy tế lễ thượng phẩm chúng ta đã được một chức vụ rất tôn trọng hơn, vì Ngài là Đấng trung bảo của giao ước tốt hơn, mà giao ước ấy lập lên trên lời hứa tốt hơn” (câu 6).

Câu hỏi suy ngẫm: Mô tả giao ước cũ và giao ước mới? Tại sao nhân loại phải cần giao ước mới tốt hơn? Bạn cảm nhận gì khi biết mình đang sống trong những điều khoản của giao ước mới thay vì giao ước cũ?

Cầm quyển Kinh Thánh trên tay, chúng ta có thể nói ngay phần nào là Cựu Ước, tức giao ước cũ; phần nào là Tân Ước, tức giao ước mới. Giao ước cũ là giao ước Đức Chúa Trời đã thiết lập với dân Y-sơ-ra-ên thông qua nhà lãnh đạo Môi-se, đặt căn bản trên luật pháp Ngài ban cho dân chúng, trong đó quy định rõ ai tuân giữ điều răn sẽ được Chúa ban phước, ai bất tuân sẽ bị Ngài trừng phạt (Phục Truyền 29). Còn giao ước mới là giao ước Đức Chúa Trời thiết lập với toàn nhân loại, trước là cho Y-sơ-ra-ên, sau là cho tất cả mọi người, rằng Ngài sẽ tha thứ tội lỗi và ban ân sủng cho những ai đến với Ngài bởi đức tin nơi sự chết đền tội của Chúa Giê-xu (Ma-thi-ơ 26:27-28).

Trước giả thư Hê-bơ-rơ giải thích vì sao chúng ta cần giao ước mới: Vì nếu giao ước thứ nhất đã hoàn hảo rồi thì không cần lập giao ước thứ hai (câu 7 BTTHĐ). Giao ước cũ không “hoàn hảo” không nằm ở nơi nội dung giao ước mà ở nơi người thực thi giao ước. Sứ đồ Phao-lô đã ý thức sâu sắc điều này khi ông nói, Vả, chúng ta biết luật pháp là thiêng liêng; nhưng tôi là tánh xác thịt đã bị bán cho tội lỗi (Rô-ma 7:14). Con người với bản chất sa ngã, yếu đuối sẽ không thể nào tuân giữ luật pháp cách trọn vẹn, và theo điều khoản của giao ước thứ nhất, tức giao ước cũ, thì sẽ bị trừng phạt. Điều này đã thể hiện rõ trong lịch sử tuyển dân, sau một thời gian dài bất tuân luật pháp Chúa, năm 586 TC, họ bị quân Ba-by-lôn đánh bại hoàn toàn và rất nhiều người bị bắt đi lưu đày.

Giữa hoàn cảnh tang thương của dân Chúa, Tiên tri Giê-rê-mi đã nói với họ về một giao ước mới mà ở đó Chúa hứa sẽ tha thứ tội lỗi của họ và phục hồi mối tương giao của họ với Ngài (Giê-rê-mi 31:31-34). Trước giả thư Hê-bơ-rơ trích dẫn những lời tiên tri này để nói về tính ưu việt của giao ước mới mà tất cả những ai đặt đức tin nơi Chúa Giê-xu đều được dự phần. Thật tuyệt vời biết bao cho mỗi chúng ta ngày nay khi biết rằng mình được Chúa chấp nhận không phải vì những nỗ lực của bản thân nhưng vì những gì Chúa Giê-xu đã làm trên cây thập tự. Giờ đây, chúng ta không phải cố gắng để được Chúa chấp nhận, mà là nhờ ơn Chúa sống xứng đáng với con người mới đã được Ngài chấp nhận.

Bạn có đang sống xứng đáng với tư cách là người dự phần trong giao ước mới chưa?

Lạy Chúa, con thật yếu đuối, bất toàn. Nếu không có giao ước mới trong huyết Chúa Giê-xu, con sẽ không bao giờ cố gắng đủ để làm Chúa vui lòng. Con biết ơn Chúa vô cùng vì Thánh Linh quyền năng đang ngự trong con, xin giúp con mỗi ngày sống xứng đáng với tư cách là người ở trong giao ước mới.

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Mác 15:1-41

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcKlei Bi Mguôp Jăk Hĭn – 12/6/2023
Bài tiếp theoTrại Hè Thiếu Niên Tỉnh Gia Lai Năm 2023