Được Tha Tội Bởi Đức Tin Hay Tình Yêu Thương?

875

Câu hỏi:

Thưa Mục sư! Tôi vẫn biết chúng ta được “xưng công nghĩa bởi đức tin”, nhưng tại sao Lu-ca 7:47 Đức Chúa Giê-xu phán: “Tội lỗi đàn bà nầy nhiều lắm, đã được tha hết, vì người đã yêu mến nhiều”, vậy sự tha tội của người nữ này là nhờ đức tin hay tình yêu thương?

 

Trả lời:

Bạn thân mến!

Như bạn nói, chúng ta dễ dàng thấy nhiều nơi trong Kinh Thánh, trong đó có sách Lu-ca, nói đức tin gắn liền với sự tha tội. Đối với chúng ta, đức tin thường có nghĩa là đồng ý với niềm tin hay khái niệm của một ai đó. Tuy nhiên, ý nghĩa đúng đắn của “đức tin” là tin vào một đối tượng, hoặc có nghĩa là giao phó chính mình hoặc cam kết với đối tượng ấy. Từ “tin cậy” và “cam kết” phản ánh rõ nghĩa nhất về đức tin.

Chúng ta cũng thấy rõ tình yêu thương là thái độ cốt lõi của niềm tin: “Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết sức, hết trí mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi và yêu người lân cận như mình” (Lu-ca 10:27, trích dẫn từ Phục Truyền 6:5 và Lê-vi Ký 19:18). Đối với chúng ta, tình yêu thường có nghĩa là một cảm xúc, đặc biệt khi đối tượng của tình yêu là một người nào đó. Nhưng trong Tân Ước, “tình yêu” mang một ý nghĩa lớn lao hơn là: “tìm cầu điều tốt lành” hoặc “quan tâm đến”.

Như vậy, nếu chúng ta cam kết chính mình với một người, thực ra chúng ta sẽ quan tâm đến họ và tìm cầu điều tốt lành cho họ. Theo Kinh Thánh, yêu kính Đức Chúa Trời là một phương diện của đức tin vào Đức Chúa Trời. Chính vì vậy mà không bất ngờ khi Sứ đồ Phao-lô nói: “Vì, trong Đức Chúa Giê-xu Christ, cái điều có giá trị… tại đức tin hay làm ra bởi sự yêu thương vậy” (Ga-la-ti 5:6).

Sau khi nghiên cứu về hai từ ngữ, chúng ta hãy quay lại với phân đoạn Kinh Thánh. Người phụ nữ bước vào trong khi Chúa Giê-xu đang dùng bữa. Bà đã rửa chân Chúa bằng nước mắt và dùng tóc mình lau khô (chúng ta cần biết hành động tháo tóc ra nơi công cộng đem lại sự hổ thẹn cho phụ nữ Do Thái). Bà xức chân Chúa bằng dầu thơm và hôn chân Ngài. Bà đã chăm sóc cho đôi chân của Chúa và cũng tự hạ thấp bản thân của mình (chỉ có nô lệ mới bày tỏ tình yêu thương bằng cách quan tâm đến đôi chân). Mọi người trong phòng dễ thấy bà yêu Chúa như thế nào khi bà làm điều tốt nhất cho Chúa và quan tâm đến Ngài.

Ngược lại, Si-môn người Pha-ri-si, người đã mời Chúa Giê-xu đến nhà lại quan tâm đến việc người đàn bà này có được tinh sạch theo luật pháp hay không, và có phải Chúa Giê-xu vô tình không biết việc đó hay không. Đức Chúa Giê-xu đáp lại bằng cách kể ngụ ngôn về hai con nợ và kết luận rằng ai được tha nợ nhiều hơn sẽ yêu người đã tha nợ cho họ nhiều hơn. Khi so sánh với Si-môn, người bày tỏ rất ít sự quan tâm đến Chúa Giê-xu, Ngài phán rằng bởi vì người đàn bà này đã được tha nhiều nên bà yêu nhiều. Bản Kinh Thánh Truyền thống Hiệu Đính đã dịch: “Vì thế, Ta bảo ngươi, tội lỗi của người đàn bà nầy nhiều lắm, nhưng đã được tha hết, nên chị ấy yêu mến nhiều; còn người được tha ít thì yêu mến ít”. Ở đây, tình yêu thương rõ ràng là kết quả của sự tha thứ và hiển nhiên là một ý nghĩa của phân đoạn. Tuy nhiên, nếu chúng ta căn cứ bản dịch Truyền Thống nói rằng sự tha thứ của người nữ là kết quả từ tình yêu thương của bà, thì rõ ràng một người nếu không có đức tin thì không thể yêu được (có nghĩa là tin cậy hoặc cam kết), bởi vì nếu một người không cam kết với một người khác thì họ sẽ không bày tỏ sự quan tâm đến người đó. Đọc tiếp hai câu Kinh Thánh nữa chúng ta sẽ thấy đây là một người nữ của đức tin: “Nhưng Ngài phán cùng người đàn bà rằng: Đức tin của ngươi đã cứu ngươi; hãy đi cho bình an” (Lu-ca 7:50).

Vậy thì điều gì dẫn đến sự tha tội? Là đức tin hay tình yêu thương? Sự thật là ta không thể nhìn thấy đức tin nếu không thấy được hành động yêu thương. Tình yêu thương là thể hiện bằng hành động của đức tin. Kết quả là người khác có thể nhìn vào hành động yêu thương và nói: “Người đó được tha tội bởi vì họ yêu thương nhiều”, bởi vì nếu họ yêu thương nhiều thì họ cũng sẽ cam kết với người họ yêu thương và sự cam kết là một từ ngữ khác của đức tin.

Thân ái!

(BTMV 51 – Tháng 01/2016)

Bài viết này được trích đăng từ chuyên mục “Thưa Mục sư” của Bản Tin Mục Vụ. Để đọc thêm nhiều bài viết bổ ích khác, quý độc giả có thể đặt mua BTMV qua địa chỉ contact@httlvn.com hoặc số điện thoại của Phòng Truyền thông: 028.38.533.633