Đức Chúa Trời Ở Đâu Trong Cơn Đại Dịch?

2231

Một suy tư thần học trước cơn đại dịch Covid 19 của thế giới

 

Sau cuộc thế chiến thứ hai, nhiều nhà thần học, triết học đã phát triển quan điểm thần học “Đức Chúa Trời đã chết” [(Theothanaology = theos (Đức Chúa Trời) +  Thanatos (sự chết)]. Một trong những nhà thần học được biết đến đó là Friedrich Nietzsche, hay Gabriel Vahanian, Paul Van Buren, William Hamilton, vv… Thật chính những quan điểm thần học này đã làm xói mòn niềm tin của nhiều Cơ Đốc nhân vào Đức Chúa Trời hằng sống.

Đứng trước đại dịch Covid 19, cả thế giới đang bị tang tóc, và Hội Thánh của Chúa nhiều nơi cũng đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng, có lẽ rồi cũng sẽ có những nhà thần học, những quan điểm thần học xuất hiện để cố gắng lý giải Đức Chúa Trời hiện đang ở đâu, và liệu Ngài có can thiệp vào trong sự hoạn nạn này không?

Rõ ràng đây là vấn đề không hề dễ dàng để trả lời. Và nếu không có Kinh Thánh là Lời của Chúa hướng dẫn, chúng ta không thể hiểu được, và cũng không loại trừ sẽ có những con cái Chúa dễ dàng chấp nhận những qua điểm lệch lạc, để rồi “hậu đại dịch”, Hội Thánh của Chúa lại đối diện với những nan đề thuộc linh và niềm tin vào lời của Đức Chúa Trời cũng sẽ bị thách thức.

Khi suy nghĩ về vấn đề này, tôi được thúc giục để chia sẻ đôi điều thật ngắn gọn và súc tích cho con cái Chúa trong Hội Thánh, nhằm giúp quý con cái Chúa đọc lại một số câu Kinh Thánh tiêu biểu như một sự tái khẳng định lập trường đức tin của mình vào Đức Chúa Trời và Lời của Ngài.

 

Đức Chúa Trời là Đấng Hằng Sống- và Ngài đang cầm quyền tể trị của thế giới này. Con cái Chúa đừng bao giờ bị đánh lừa bởi những tư tưởng thần học cho rằng Đức Chúa Trời hoặc đã chết, hoặc thờ ơ và bỏ mặc Hội Thánh của Ngài ở trên thế gian này.

 • Xuất Ê-díp-tô-ký 3:14 Đức Chúa Trời phán rằng: Ta là Đấng tự hữu hằng hữu;
 • Khải huyền 1:17b-18: Đừng sợ chi, ta là Đấng trước hết, và là Đấng sau cùng, là Đấng Sống, ta đã chết, kìa nay ta sống đời đời, cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ

Lời của Đức Chúa Trời sẽ không qua đi, không sai lệch dù một chấm một nét; vì vậy chúng ta không thể giải thích về Đức Chúa Trời và Lời của Ngài một cách tùy tiện theo cảm xúc hay dựa trên những sự kiện, những biến cố đang xảy ra trong thế giới xung quanh chúng ta; nhưng điều tiên quyết là chúng ta hãy tin cậy vào Lời của Ngài:

 • Thi 119:89 Hỡi Đức Giê-hô-va, lời Ngài được vững lập đời đời trên trời
 • I Phi-e-ơ 1:25 Nhưng Lời Chúa còn lại đời đời. Và lời đó là đạo Tin Lành đã giảng ra cho anh em…

 Đức Chúa Trời đã ấn định mọi sự theo chương trình của Ngài; Phúc Âm Ma-thi-ơ ký thuật trong chương 24 – những biến cố trước ngày vinh quang của Chúa Giê-xu Christ trở lại.

 • Truyền Đạo 3:1 Phàm sự gì có thì tiết; mọi việc dưới trời có kỳ định.
 • II Phi-e-rơ 3:7 Nhưng trời đất thời bây giờ cũng là bởi lời ấy mà còn lại, và để dành cho lửa; lửa sẽ đốt nó đi trong ngày phán xét và hủy phá kẻ ác.

Đức Chúa Trời sẽ đoán phạt tội lỗi: Chúng ta biết Đức Chúa Trời là Đấng Yêu thương, Công bình, và Thánh khiết, nên trên một phương diện Đức Chúa Trời đã lấy lòng nhịn nhục (II Phi-e-rơ 3:9), và Ngài đã cứu chuộc con người qua sự hy sinh của Con độc sanh của Ngài là Chúa Cứu thế Giê-xu (Giăng 3:16); nhưng trên một phương diện, Ngài sẽ đoán phạt tội lỗi, và kẻ hung ác. Phải biết rằng thiên đàng hạnh phúc là có thật, nhưng địa ngục đau khổ đời đời cũng có thật. Con cái Chúa đừng nghe theo những lời êm tai, những chuyện huyễn. mà cho rằng Đức Chúa Trời yêu thương, Ngài không hề đoán phạt, và cuối cùng tất cả đều được cứu vào thiên đàng. Hãy nhớ lời của Chúa nói về địa ngục là đời đời, là sự chết thứ hai, là sự đau đớn dành cho ma quỷ và kẻ ác (Khải Huyền 20:10, 15 “Còn ma quỉ là đứa đã dỗ dành chúng, thì bị quăng xuống hồ lửa và diêm, trong đó đã có con thú và tiên tri giả rồi. Chúng nó sẽ phải chịu khổ cả ngày lẫn đêm cho đến đời đời ‘Đoạn, sự chết và Âm phủ bị quăng xuống hồ lửa. Hồ lửa là sự chết thứ hai. 15 Kẻ nào không được biên vào sách sự sống đều bị ném xuống hồ lửa.”. Luca 13:28 gọi  đó “là nơi có khóc lóc và nghiến răng”)

 • Thi 9:17 Kẻ ác sẽ bị xô xuống âm phủ, và các dân quên Đức Chúa Trời cũng vậy.
 • Đa-ni-ên 12:2 Kẻ ngủ trong bụi đất sẽ thức dậy, kẻ thì để được sự sống đời đời, kẻ thì để chịu sự xấu hổ nhơ nhuốc đời đời

 Chúng ta tin vào ơn Thần hựu[1] của Đức Chúa Trời – Ngài bảo tồn và gìn giữ thế giới này, và đặc biệt Ngài bảo vệ và che chở con cái yêu dấu của Ngài; dẫu vậy, chúng ta phải chấp nhận những sự thật và những quy luật sau đây:

Thế giới này đã bị rủa sả khi tổ phụ con người sa ngã. Con người xa cách Đức Chúa Trời, thù hận và giết chóc lẫn nhau, để rồi con người nếm trải sự chết; Cây cối sinh tật lê, thú rừng trở nên hung dữ; Môi trường bị ô nhiễm, và bị tận diệt.

 • Sáng thế ký 3:17b-19 đất sẽ bị rủa sả vì ngươi; trọn đời ngươi phải chịu khó nhọc mới có vật đất sanh ra mà ăn. 18 Đất sẽ sanh chông gai và cây tật lê, và ngươi sẽ ăn rau của đồng ruộng; 19 ngươi sẽ làm đổ mồ hôi trán mới có mà ăn, cho đến ngày nào ngươi trở về đất, là nơi mà có ngươi ra; vì ngươi là bụi, ngươi sẽ trở về bụi.

 Con người đang gánh lấy hậu quả do chính mình gây ra; ví dụ hiện tượng biến đổi khí hậu; hay sự đe dọa bởi vũ khí hạch tâm, hay những loại vũ khí sinh học – tức con người tạo những virus để có thể giết chết lẫn nhau.

 • Giê-rê-mi 12:4 Trong xứ bị sầu thảm, cỏ ngoài đồng khô héo cho đến chừng nào? Vì cớ dân cư hung ác, nên loài sinh súc và chim chóc đều bị diệt.
 • Rô-ma 1:24 Cho nên Đức Chúa Trời đã phó họ sa vào sự ô uế theo lòng ham muốn mình…

 Ma quỷ là một thế lực có thật, đối lập với Đức Chúa Trời; Nó muốn hủy diệt con người và phá hỏng chương trình của Đức Chúa Trời:

 • Giăng 10:10 Kẻ trộm chỉ đến để cướp giết và hủy diệt; còn ta đã đến, hầu cho chiên được sự sống, và được sự sống dư dật.
 • II Tê-sa-lô-ni-ca 2:7 Vì đã có sự mầu nhiệm của điều bội nghịch đương hành động rồi; song Đấng còn ngăn trở cần phải cất đi.

 Là con cái của Chúa, đôi khi chúng ta cũng phải chịu sự hoạn nạn trong thế gian này, nhưng chúng ta phải biết chắc rằng Đức Chúa Trời yêu thương và có chương trình tốt nhất cho Hội Thánh và con cái của Ngài:

 • Giăng 16:33 Các ngươi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi!
 • Đức Chúa Trời đôi khi dùng hoạn nạn thử thách để rèn thử đức tin của con cái Ngài, “Vì Chúa sửa phạt kẻ Ngài yêu” (Hê-bơ-rơ 12:6a) và Rô-ma 5:3-4 vì biết rằng hoạn nạn sanh sự nhịn nhục, sự nhịn nhục sanh sự rèn tập, sự rèn tập sanh sự trông cậy. 5 Vả, sự trông cậy không làm cho hổ thẹn,…
 • Chúa Giê-xu kể ẩn dụ về hai căn nhà, một xây trên vầng đá, và một xây trên cát lún (Ma-thi-ơ 7:24-27) hãy nhớ rằng cả hai căn nhà đều phải đối diện với một thực trạng- đó là mưa sa nước chảy, gió lay xô động; tuy nhiên, kết cuộc của hai căn nhà là hoàn toàn khác nhau. Là con cái Chúa, ở giữa những tai ương của cuộc đời, đôi khi chúng ta cũng phải hứng chịu những nghịch cảnh; nhưng những việc chúng ta đang chịu đây cũng chỉ là “tạm và nhẹ so với sự vinh hiển hầu đến” (Vì sự hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng ta sanh cho chúng ta sự vinh hiển cao trọng đời đời, vô lượng vô biên – II Cô-rinh-tô 4:17)

Không phải dễ dàng để chúng ta khẳng định Đức Chúa Trời ở đâu trong cơn đại dịch Covid19, nhưng dựa trên những câu Kinh Thánh chúng ta vừa suy gẫm, chúng ta không lấy làm lạ vì lời đời đời của Đức Chúa Trời hằng sống đã cảnh báo chúng ta:

 1. Con người đang ở trong một thế giới tội ác và bị băng hoại. Chỉ có những kẻ tin vào Chúa Jesus mới được trở nên một tân tạo vật trong Ngài (II Cô-rinh-tô 5:17 Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới)
 2. Con người bởi tội lỗi của họ, họ tàn sát môi trường sống, bởi lòng hận thù họ tạo nên những loại vũ khí chết người đáng sợ, và hiện họ đang phải trả giá cho những hành động tội ác của mình.
 3. Ma quỷ là kẻ luôn chống nghịch với Đức Chúa Trời, muốn cho thế giới này đau khổ, và chỉ có những kẻ ở trong dòng huyết của Chúa mới kinh nghiệm sự an ninh, sự bình an thật. Chúa Giê-xu hứa: Giăng 14:27 Ta để sự bình an lại cho các ngươi; ta ban sự bình an ta cho các ngươi; ta cho các ngươi sự bình an chẳng phải như thế gian cho. Lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi.
 4. Đức Chúa Trời là Đấng Yêu thương, Công bình và Thánh khiết; Ngài yêu tội nhân, nhưng không chấp nhận tội ác; Ngài đã tuyên bố sẽ hủy diệt con người trong hỏa ngục, nhưng Ngài cũng có giải pháp cho con người qua Chúa Giê-xu Christ Con Ngài. Chúa Giê-xu đã phán: Ai tin Con, thì được sự sống đời đời; ai không chịu tin Con, thì chẳng thấy sự sống đâu, nhưng cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó (Giăng 3:36)
 5. Trên hết, Đức Chúa Trời đã cho phép tất cả mọi sự xảy ra, theo đúng thời gian định sẵn của Ngài, để chứng minh Lời của Chúa là đời đời, là chân lý. Để rồi kẻ tin Ngài, kẻ kính sợ Ngài sẽ nhìn biết cuộc sống và thế giới này trong lăng kính Lời Chúa mà không sợ hãi gì, mà hết lòng tríu mến và tin cậy nơi Ngài. Ma-thi-ơ 24:35 Chúa Giê-xu phán: “Trời đất sẽ qua, nhưng lời ta nói chẳng bao giờ qua đi.” và Ca Thương 3:25 “Đức Giê-hô-va ban sự nhân từ cho những kẻ trông đợi Ngài, cho linh hồn tìm cầu Ngài.”

Là con cái yếu dấu của Chúa, trong ý muốn tốt lành của Chúa, người công bình cũng sẽ chịu những điều Chúa muốn chúng ta chịu, cũng sẽ chết – nhưng chúng ta sẽ không chết vô cớ: Lời Chúa trong Thi Thiên118:17 “Tôi sẽ chẳng chết đâu, nhưng được sống, thuật lại những công việc Đức Giê-hô-va”. Còn như “nếu tôi phải chết thì tôi chết.” – Ê-xơ-tê 4:16; song hạt giống người công bình khi gieo xuống, nếu phải chết, thì chắc chắn nó sẽ đem lại kết quả cho vương quốc Đức Chúa Trời. Giăng 12:24 Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, nếu hột giống lúa mì kia, chẳng chết sau khi gieo xuống đất, thì cứ ở một mình; nhưng nếu chết đi, thì kết quả được nhiều.

 • Là con cái của Chúa chúng ta hãy sống vui thỏa giữa đời trần, dẫu trải qua thử thách cuộc đời, nhưng người công bình của Chúa sẽ trỗi tiếng ca, sẽ can đảm đối diện với sự bách hại, và chết chóc. Chúng ta hãy có một kinh nghiệm như vua Đa-vít rằng “Dầu khi tôi đi trong trũng bóng chết, tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào; vì Chúa ở cùng tôi: cây trượng và cây gậy của Chúa an ủi tôi” (Thi 23:4)
 • Là con cái của Chúa, hãy sống với mục đích rõ ràng như Chúa muốn chúng ta sống: ta đã dựng nên họ vì vinh quang ta; ta đã tạo thành và đã làm nên họ.( Ê-sai 43:7); Ta đã làm nên dân nầy cho ta, nó sẽ hát khen ngợi ta (Ê-sai 43:21)
 • Là con cái của Chúa chúng ta hãy sống để kể cho xong câu chuyện Phúc Âm; Tôi sẽ sống để thuật lại những công việc Đức Giê-hô-va. Tôi sẽ sống để góp phần hoàn tất đại mạng lịnh của Chúa Jesus đã phán: Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báp-têm cho họ,và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và nầy, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế (Ma-thi-ơ 28:19-20).

 Amen

Mục sư Nguyễn Tấn Lộ
Quản nhiệm HTTL Đông Phú, Hậu Giang

[1] Thần hựu: Providence of God – Đức Chúa Trời bảo tồn, giúp đỡ và ban ơn cho con người và tạo vật