ĐỜI SỐNG THỊNH VƯỢNG MỌI BỀ

2014
      Làm con Cha thánh trên trời,
Cha ban linh lực từ lời Thánh Kinh.
     Cuộc đời là cả bình minh,
Dù cho giông tố quanh mình chẳng nao!
     Tâm linh suối mát dạt dào,
Bình an vui thỏa, ngọt ngào yêu thương.
      Trần gian là cả chiến trường,
Nhưng đời có Chúa là phương thoát trần.
      Ơn Cha lai láng bội phần,
Cho con san sẻ tình thân sớm chiều
      Cho người chưa có tình yêu,
Chưa nhận biết Chúa là điều quan tâm.
      Niềm vui cho kẻ xa gần,
Quan tâm chăm sóc, ân cần hỏi han.
      Cho ta thân thiện bảo ban,
Thánh Kinh răn dạy lời vàng khắc ghi :
      “Tình thương là phải cho đi,
Cho đi phước hạnh, hơn khi nhận về.” *
      Đời vui ân huệ tràn trề,
Ơn Cha san sẻ thỏa thuê vui mừng.
      Ân huệ lai láng vô cùng,
Kinh nghiệm chia sẻ, đã từng cho ai?
      Dù cho trải tháng năm dài,
Sống vui là cả thiên đài trần gian.
      Cho con tâm nguyện sẵn sàng,
Bình an, vui vẻ; Cha ban ơn hồng.
      Niềm vui lan tỏa vô cùng,
Cuộc đời phước hạnh lạ lùng từ Cha.
      Tình Chúa rải khắp sơn hà,
Dạy con vững tiến, chan hòa yêu thương.
      Dù cho vất vả trăm đường,
Niềm tin vững chãi, con thường khắc ghi.
      Đời vui có Chúa là khi:
Ơn Thiên lai láng cho đi không ngừng.
      Nhìn lên Cha Thánh vui mừng,
Hướng về Thiên quốc, trùng phùng tương lai.
      Đời vui thịnh vượng lâu dài,
Nhưng đời đâu phải tương lai vĩnh hằng.
     Cho con mơ tưởng thiên đăng,
Lộ trình đi tới, phước hằng vĩnh sinh./.
                                               Lê Mai
* Công Vụ 20:35
Bài trước“Thịnh Vượng Mọi Bề” – Bản Tin Mục Vụ Số 75
Bài tiếp theoChưa Hiểu Lời Kinh Thánh – 16/1/2020