Dĭng Ktang Kơ Krist – 6/12/2021

403

Klei Aê Diê Blŭ: II Kôrantô 5:18-20

Êlan kliăng: “Snăn hmei jing dĭng ktang kơ Krist, msĕ si Aê Diê yua hmei kwưh kơ arăng. Hmei kwưh kơ diih hlăm anăn Krist, brei diih lŏ bi grăng bĕ hŏng Aê Diê” (II Kôrantô 5:20).

Klei êmuh ksiêm mĭn: Mơ̆ng anôk drei dưi mâo hĕ klei bi grăng hŏng Aê Diê? Ya mta bruă Aê Diê jao leh kơ drei? Ya drei ngă čiăng dưi jing pô bi ala mâo boh tŭ kơ Khua Yang?

Dơ̆ng mơ̆ng Y‑Ađam H’Êwơ lĕ hlăm klei soh, suôt kbiă đuĕ mơ̆ng war djam Êđen, anak mnuih amâo dưi bi grăng hŏng Aê Diê ôh leh anăn bi luč klei bi mguôp hŏng Ñu. Bi mni kơ Aê Diê, kyua hŏng klei Khua Yang Yêsu djiê ti kyâo bi kal tla brei nư klei soh snăn drei dưi lŏ mâo klei bi grăng hŏng Aê Diê, leh anăn klei yuôm bhăn hĭn jing Aê Diê jao kơ drei “bruă klei bi grăng” (êlan 18), jing bruă klei bi grăng ti krah mnuih hŏng Aê Diê mơ̆ng bruă hiu hưn Klei Mrâo Mrang Jăk, hŏng klei Khua Yang Yêsu bi tui leh klei soh drei snăn klei soh drei dưi lăm bi doh jih leh, leh anăn drei dưi yap jing mnuih kpă ti anăp Ñu (Êphêsô 2:13-18).

Tơdah sa čô dưm klei đăo ñu hlăm Khua Yang Yêsu, mnuih anăn amâo lŏ jing pô roh, tue êgar amâodah amâo mâo klei êđăp ênang hŏng Aê Diê ôh, ƀiădah Ñu brei mnuih anăn dưi jing anak Aê Diê (Y‑Yôhan 1:12). Leh anăn tơdah mâo leh klei bi grăng hŏng Aê Diê, pô anăn mă tŭ klei dưi jing pô bi ala kơ Yang Krist čiăng ba klei hưn bi grăng kơ arăng (êlan 19). Tinei, khua ƀĭng kna Y‑Pôl lač klă: “hmei jing dĭng ktang kơ Krist” čiăng lač kơ drei jing phung bi ala kơ Khua Yang Yêsu čiăng ba klei êđăp ênang kơ phung mnuih. Khua Yang yua drei alum jak arăng kmhal kơ klei soh lŏ wĭt kơ Ñu. Drei hŏng Anăn Khua Yang Yêsu čiăng đru arăng lŏ bi grăng hŏng Aê Diê (êlan 20).

Jing dĭng ktang kơ Yang Krist mblang jing drei bi ala kơ Khua Yang Yêsu čiăng hưn mtô kơ Ñu ti krah lăn ala anei hŏng ai tiê klei mĭn sa čô dĭng buăl (II Kôrantô 4:5). Jing sa klei pap prŏng êdimima kơ grăp čô phung đăo dưi jing pô bi ala kơ Ƀuôn Ala Mtao Adiê čiăng ba hriê klei êđăp ênang kơ lăn ala. Tơdah dưi mâo klei Khua Yang bi mtlaih leh anăn dưi mâo klei Khua Yang brei jing pô bi ala kơ Ñu, anăn jing sa klei hing ang leh anăn wăt bruă klam prŏng mơh. Grăp čô phung anak Aê Diê jing pô bi ala kơ Aê Diê mbĭt hŏng bruă klam yuôm bhăn, anăn jing bruă klam sa čô ngă bruă klei bi grăng đru mnuih soh dưi bi grăng hŏng Aê Diê. Čiăng dưi ngă bruă sa čô pô bi ala mâo boh tŭ, drei amâo dưi dlăng hdjul mang ôh kơ bruă jao leh anăn brei drei dôk nanao hlăm klei bi mguôp hŏng Khua Yang čiăng dưi mă tŭ klei ktang myang mơ̆ng Ñu. Drei ngă bruă klam anei hŏng ai tiê huĭ mpŭ leh anăn khăp kơ Khua Yang, khăp kơ mnuih leh anăn hŏng klei mtrŭt amâo tuôm mdei ôh mơ̆ng Yang Mngăt Jăk.

Si ngă drei dôk jing sa čô pô bi ala mâo boh tŭ kơ Yang Krist mơ̆?

Wah lač: Ơ Khua Yang, akâo Ih mñă brei kâo hdơr nanao kâo jing pô bi ala kơ Ih čiăng kơ kâo dưi ngă bruă klam Ih jao msĕ si sa čô ba klei êđăp ênang, đru arăng lŏ wĭt bi grăng hŏng Aê Diê.

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đaŏ Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: radioelansitnik@gmail.com

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: II Bruă Mtao 5

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcTus Sawv Cev Rau Yexus Khetos – 06/12/2021 
Bài tiếp theoĐại Sứ của Đấng Christ – 6/12/2021