Chúng ta có nhận ra người thân khi lên Thiên đàng?

4374

Nhiều người nói rằng điều đầu tiên họ muốn làm khi đến Thiên đàng là gặp lại tất cả bạn bè và những người thân yêu đã qua đời trước họ. Ở cõi vĩnh hằng, sẽ có nhiều thời gian để nhìn, để biết và để ở cùng người thân yêu của mình. Tuy nhiên, đó sẽ không phải là ưu tiên chính của chúng ta trên Thiên đàng.

Công việc trên Thiên đàng

Kinh Thánh cho biết chúng ta sẽ dành thời gian trong cõi đời đời để thờ phượng Đức Chúa Trời và tận hưởng những điều kỳ diệu của Thiên đàng. Có vẻ như những cuộc đoàn tụ của chúng ta với người thân yêu sẽ xoay quanh những câu chuyện về ân điển và vinh quang của Đức Chúa Trời trong cuộc sống, về tình yêu kỳ diệu và các công việc lớn lao của Ngài. Chúng ta sẽ càng vui mừng hơn nữa vì có thể cùng các tín hữu khác ca ngợi và thờ phượng Chúa, đặc biệt là những người chúng ta yêu quý trên đất.

Có thể nhận ra người thân trên Thiên đàng hay không?

Kinh Thánh nói gì về việc liệu chúng ta có thể nhận ra mọi người ở trên Thiên đàng? Trong I Sa-mu-ên 28:8-17, chúng ta thấy vua Sau-lơ đã tìm đến bà cốt ở Ên-đô-rơ để cầu đồng bóng linh hồn Sa-mu-ên. Và dù có một số cách giải thích khác nhau nhưng dường như Sau-lơ có thể nhận ra Sa-mu-ên trở về từ cõi chết. 

Khi đứa con sơ sinh của Đa-vít chết, Đa-vít tuyên bố, “Ta sẽ đi đến nó, nhưng nó không trở lại cùng ta” (II Sa-mu-ên 12:23). Đa-vít cho rằng ông sẽ có thể nhận ra con trai mình trên Thiên đàng mặc dù thực tế là nó đã chết khi còn nhỏ. 

Trong Lu-ca 16:19-31, Áp-ra-ham, La-xa-rơ và người giàu đều nhận ra nhau sau khi chết. Trong câu chuyện hoá hình, môn đồ cũng có thể nhận ra Môi-se và Ê-li (Ma-thi-ơ 17:3-4). Trong những câu chuyện này, Kinh Thánh dường như chỉ ra rằng chúng ta sẽ nhận ra nhau sau khi chết.

Kinh Thánh tuyên bố rằng khi lên thiên đàng, chúng ta sẽ giống như Ngài, vì sẽ thấy Ngài như vốn có thật vậy (I Giăng 3:2). Cũng như thân thể trên đất của chúng ta là của A-đam, con người đầu tiên, thì thân thể phục sinh của chúng ta cũng sẽ giống như Đấng Christ (I Cô-rinh-tô 15:47). Như chúng ta đã mang ảnh tượng của người thuộc về đất, thì chúng ta cũng sẽ mang ảnh tượng của người thuộc về trời. Vả, thể hay hư nát nầy phải mặc lấy sự không hay hư nát, và thể hay chết nầy phải mặc lấy sự không hay chết. (1 Cô-rinh-tô 15:49, 53). 

Nhiều người đã nhận ra Chúa Giê-xu sau khi Ngài phục sinh (Giăng 20:16, 20; 21:12; I Cô-rinh-tô 15:4-7). Nếu Chúa Giê-xu có thể được nhận biết trong thân thể vinh hiển của Ngài, thì chúng ta cũng sẽ được nhận ra trong thân thể vinh hiển của mình. 

Thiên đàng là để tập trung vào Chúa chứ không phải chúng ta

Có thể nhìn thấy những người thân yêu của chúng ta là một khía cạnh vinh quang của thiên đàng, nhưng thiên đàng là về Đức Chúa Trời nhiều hơn là về chúng ta. Thật là sung sướng biết bao khi được đoàn tụ với những người thân yêu của chúng ta và cùng họ thờ phượng Đức Chúa Trời đến muôn đời.


Hồng Nhung
dịch
(Theo GotQuestions)

Bài trướcHiệp Nguyện Giáo Phẩm, Chấp Sự Và Nhân Sự Tỉnh Sóc Trăng
Bài tiếp theoRaug Thuam Vim Yam Dabtsi? –  10/3/2022