Chủ Đề Các Ngày Lễ Trong Năm 2021

21929

Căn cứ biểu quyết số 8, biên bản số 01/2021/BB-TLH
Phòng Truyền Thông – Tổng Liên Hội

xin thông báo

Đề tài và câu gốc cho các ngày lễ của Hội Thánh trong năm 2021

 

1. Lễ kỷ niệm Chúa chịu thương khó (01/4/2021)
Đề tài: Chúa chết vì tôi
Câu gốc: Rô-ma 4:25

2. Lễ kỷ niệm Chúa Phục sinh (04/4/2021)
Đề tài: Chúa sống vì tôi
Câu gốc: Rô-ma 4:25

3. Lễ kỷ niệm Chúa Thăng thiên (13/5/2021)
Đề tài: Chúa về trời
Câu gốc: Công vụ 1:9

4. Lễ kỷ niệm Đức Thánh Linh giáng lâm (23/5/2021)
Đề tài: Quyền năng từ trời
Câu gốc: Công vụ 1:8

5. Lễ kỷ niệm Chúa Giáng sinh (24-25/12/2021)
Đề tài: Bình an dưới đất
Câu gốc: Lu-ca 2:14

Bài trướcBồi Linh  Và Thông Công Ban Phụ Nữ Tỉnh Đắk Nông
Bài tiếp theoThánh địa Mỹ Sơn và niềm tin của con người