Chọn Người Yêu – 2/8/2018  

5616

 

Sáng Thế Ký 2:18-24

18 Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán rằng: Loài người ở một mình thì không tốt; ta sẽ làm nên một kẻ giúp đỡ giống như nó. 19 Giê-hô-va Đức Chúa Trời lấy đất nắn nên các loài thú đồng, các loài chim trời, rồi dẫn đến trước mặt A-đam đặng thử xem người đặt tên chúng nó làm sao, hầu cho tên nào A-đam đặt cho mỗi vật sống, đều thành tên riêng cho nó. 20 A-đam đặt tên các loài súc vật, các loài chim trời cùng các loài thú đồng; nhưng về phần A-đam, thì chẳng tìm được một ai giúp đỡ giống như mình hết. 21 Giê-hô-va Đức Chúa Trời làm cho A-đam ngủ mê, bèn lấy một xương sườn, rồi lấp thịt thế vào. 22 Giê-hô-va Đức Chúa Trời dùng xương sườn đã lấy nơi A-đam làm nên một người nữ, đưa đến cùng A-đam. 23 A-đam nói rằng: Người nầy là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi mà ra. Người nầy sẽ được gọi là người nữ, vì nó do nơi người nam mà có. 24 Bởi vậy cho nên người nam sẽ lìa cha mẹ mà dính díu cùng vợ mình, và cả hai sẽ nên một thịt.

Câu gốc: “Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán rằng: Loài người ở một mình thì không tốt; Ta sẽ làm nên một kẻ giúp đỡ giống như nó” (câu 18).

Câu hỏi suy ngẫm: Theo định chế hôn nhân của Đức Chúa Trời, có những tiêu chuẩn nào trong việc chọn người yêu? Cơ Đốc nhân loại trừ Đức Chúa Trời ra khỏi tình yêu và hôn nhân của mình sẽ như thế nào?

Đức Chúa Trời là Đấng thiết lập hôn nhân đầu tiên. Qua cách Chúa thiết lập hôn nhân, chúng ta học được những nền tảng trong việc chọn người yêu đúng theo ý Chúa.

Thứ nhất, chọn người yêu phải là người thuộc về Chúa. Đức Chúa Trời dựng nên ông A-đam; Ngài cũng lấy xương sườn của ông mà làm nên người nữ để làm vợ ông. Cả  người nam và nữ đều do Chúa dựng nên và cả hai đều thuộc về Chúa. Cả hai đều phải biết Chúa là Đấng tạo dựng mình, và tôn thờ Ngài. Khi xây dựng gia đình, người nam và nữ không những gắn bó nhau, “trở nên một thịt” nhưng cũng cần hòa hợp trong sự thờ phượng Chúa, cần có cùng một mục đích sống, cùng một tiêu chuẩn đạo đức Cơ Đốc để theo và dạy con cháu sau này. Hãy nghĩ xem nếu hai người với hai quan niệm sống khác nhau, nhưng phải “mang chung một ách” (II Cô-rinh-tô 6:14) thì làm sao hôn nhân hạnh phúc, gia đình êm ấm như Chúa muốn được.

Thứ hai, chọn người yêu phải là người giúp đỡ. Câu 18 chép: “Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán rằng: Loài người ở một mình thì không tốt; Ta sẽ làm nên một kẻ giúp đỡ giống như nó.” Định chế hôn nhân mà Đức Chúa Trời đã thiết lập ngay từ ngày đầu tiên đã nói lên mục đích của hôn nhân là giúp đỡ lẫn nhau. Vì vậy chọn người yêu là để giúp nhau hoàn thiện hơn trong cuộc sống gia đình chứ không phải đòi hỏi nhau, lợi dụng nhau.

Thứ ba, chọn người yêu phải là người khác phái. Sáng Thế Ký 1:27 cho thấy Chúa dựng nên người nam và người nữ để kết hợp thành vợ chồng. Đối tượng để yêu và có thể tiến tới hôn nhân của nam là nữ, và của nữ là nam, vì đó là ý định ban đầu của Đức Chúa Trời. Lời Chúa khẳng định ăn nằm với người đồng giới là tội lỗi (Lê-vi Ký 18:22; Rô-ma 1:26-28). Chúa cũng dạy khi người nam xây dựng một gia đình mới thì họ phải “lìa cha mẹ mà dính díu cùng vợ mình” (câu 24). Bởi vậy, người cùng phái không phải là đối tượng để yêu và tiến tới hôn nhân của Cơ Đốc nhân.

 Chọn người yêu không phải chỉ là chuyện của riêng hai người, nhưng ngoài chàng và nàng thì không thể thiếu Đức Chúa Trời. Khi Cơ Đốc nhân loại trừ Đức Chúa Trời ra khỏi tình yêu và hôn nhân của mình thì chắc chắn sẽ không có một tương lai tốt đẹp, một hôn nhân phước hạnh như Chúa muốn. Bài học hôm nay giúp cho giới trẻ trong việc chọn người yêu, và cũng giúp cho phụ huynh dạy dỗ con cái mình trong việc chọn người yêu theo ý Chúa.

Bạn có những quyết định nào sau khi học bài học này?

Lạy Chúa, xin cho con luôn biết tìm cầu ý Chúa trong tình yêu và hôn nhân của con và của con cháu để con không đi vào con đường sai lạc của thế gian.

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Phục Truyền Luật Lệ Ký 6.

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org