Thơ: Cẩn Trọng Trước Tà Giáo

2142
   Thánh linh Chúa phán tỏ tường,
Thời kỳ sau rốt, không lường tỏ phân.
   Trần gian chung kết thật gần,
Thế gian tội lỗi, bội phần gia tăng.
   Lắm kẻ bội đạo kiêu căng,
Đa thần lừa gạt, nói năng dối lừa.
   Tự xưng “làm gió, làm mưa”
Đạo lý quỷ dữ, không chừa tội nao.
   Dùng tiền mua chuộc người nào,
Cả tin, nhẹ dạ; lâm vào tai ương,
   Bán rẻ danh dự, lầm đường,
Hãy mau tỉnh thức, tìm phương xa rời!
  Là con Thiên Chúa trọn đời,
Khôn ngoan, vâng giữ từng Lời Thánh Kinh.
  Phân biệt lành, dữ đinh ninh,
Cha ban khôn sáng, tôn vinh Chúa Trời.
  Là con Thiên Chúa sáng ngời,
Điều răn vâng giữ, sống đời khôn ngoan.
  Giê-xu, Cứu Chúa vẹn toàn,
Giọt hồng tuôn đổ, vẫn còn trong tim!
  Ơn Cha, con quyết giữ gìn,
San sẻ nhân thế, là niềm hạnh vinh.
   Tinh khôn, thông sáng giữ mình,
Phân biệt lành, dữ; tận tình việc Cha.
   Đức tin, con chẳng lìa xa,
Rèn luyện phẩm hạnh, con mà chớ quên.
  Tín trung đạo Chúa vững bền,
Yêu người, kính Chúa; gia thêm ơn Trời./.
                                      Lê Mai
Bài trướcTrung Tâm Bình Long (Bình Phước) Bế Giảng Thánh Kinh Căn Bản
Bài tiếp theoChọn Người Yêu – 2/8/2018