Bước Đi Trong Sự Yêu Thương – 9/10/2017

1505

 

Ê-phê-sô 5:1-7

1 Vậy anh em hãy trở nên kẻ bắt chước Đức Chúa Trời như con cái rất yêu dấu của Ngài; 2 hãy bước đi trong sự yêu thương, cũng như Đấng Christ đã yêu thương anh em, và vì chúng ta phó chính mình Ngài cho Đức Chúa Trời làm của dâng và của tế lễ, như một thức hương có mùi thơm.
3 Phàm những sự gian dâm, hoặc sự ô uế, hoặc sự tham lam, cũng chớ nên nói đến giữa anh em, theo như cách xứng đáng cho các thánh đồ. 4 Chớ nói lời tục tỉu, chớ giễu cợt, chớ giả ngộ tầm phào, là những điều không đáng, nhưng thà cảm tạ ơn Chúa thì hơn. 5 Vì anh em phải biết rõ rằng kẻ gian dâm, ô uế, tham lam, tức là kẻ thờ hình tượng, không một kẻ nào được dự phần kế nghiệp của nước Đấng Christ và Đức Chúa Trời. 6 Đừng để cho ai lấy lời giả trá phỉnh dỗ anh em; vì ấy là nhân những điều đó mà cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời giáng trên các con bạn nghịch. 7 Vậy, chớ có thông đồng điều chi với họ hết. 

Câu gốc: “Hãy bước đi trong sự yêu thương, cũng như Đấng Christ đã yêu thương anh em, và vì chúng ta phó chính mình Ngài cho Đức Chúa Trời làm của dâng và của tế lễ, như một thức hương có mùi thơm” (câu 2).

Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao các tín hữu tại Ê-phê-sô được khuyên phải bắt chước Chúa Giê-xu? Họ phải bắt chước trong lĩnh vực nào? Những điều nào cần tránh cho khi muốn sống bắt chước Chúa Giê-xu? Đâu là những điều Chúa Giê-xu muốn chúng ta loại bỏ khỏi đời sống để có thể bước đi trong yêu thương?

Trở thành Cơ Đốc nhân là kinh nghiệm mới mẻ của một người được tái sinh trong Chúa Giê-xu. Người ấy không những nhận được địa vị mới trong Vương Quốc của Ngài, mà còn có một tiêu chuẩn sống mới để theo đuổi. Đây là lý do mà Sứ đồ Phao-lô kêu gọi hãy “bắt chước Đức Chúa Trời,” vì trước hết chúng ta là “con cái rất yêu dấu của Ngài” (câu 1). Mang hình ảnh của Đức Chúa Trời và sự sống mới Ngài ban qua Chúa Giê-xu Christ, chúng ta phải bắt chước Cha mình và trở nên ngày càng giống Cha. Hơn thế nữa, chúng ta phải sống theo gương mẫu của Đức Chúa Trời vì đã kinh nghiệm tình yêu quá lớn Ngài dành cho chúng ta khi Đấng Christ đã vì chúng ta mà “phó chính mình Ngài cho Đức Chúa Trời làm của dâng và của tế lễ, như một thức hương có mùi thơm” (câu 2b). Bắt chước Đức Chúa Trời trước hết là “hãy bước đi trong sự yêu thương cũng như Đấng Christ đã yêu thương anh em” (câu 2a). Tình yêu Cơ Đốc không dựa vào tiêu chuẩn của xã hội, hay vào phản ứng của đối tượng mà chúng ta yêu thương, nhưng trên tiêu chuẩn là tình yêu mà Đấng Christ đã yêu chúng ta: một tình yêu vô điều kiện, hy sinh, ban cho, bất chấp đối tượng đó như thế nào.

Sống và thực hành yêu thương giữa đời là làm điều tốt lành cho người khác, muốn vậy thì chúng ta phải biết giữ mình trong sự thánh khiết của Đức Chúa Trời. Tại Ê-phê-sô lúc bấy giờ, Artemis, nữ thần sinh sản, là vị thần của thành phố này. Các cuộc hoang dâm thường được tổ chức chung với các nghi lễ thờ phượng trong các đền thờ của Artemis. Sứ đồ Phao-lô đã cảnh cáo về sự gian dâm, ô uế vì đây không phải là hành động của tình yêu và không được Đức Chúa Trời chấp nhận (câu 3, 5-7). Nếu chúng ta yêu thương gia đình mình và cả gia đình của người khác thì sẽ không thể chấp nhận gian dâm, ngoại tình, hay ô uế. Nhưng đừng quên rằng những điều đó xuất phát từ chính tâm trí của mình, do đó Sứ đồ Phao-lô khuyên chúng ta phải cẩn thận về những gì mình suy nghĩ, nói ra, đừng nuôi dưỡng những điều sai trật (câu 4a). Hơn thế nữa, hãy nhìn những điều chúng ta đang có, kể cả tình dục, là sự ban cho từ Đức Chúa Trời để biết ơn Ngài và sử dụng theo mục đích của Ngài (câu 4b).

Bạn có bước đi trong sự yêu thương như Lời Chúa dạy chưa?

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con sống theo gương Ngài, bày tỏ tình yêu với những người chung quanh qua việc giữ gìn tấm lòng mình và cư xử với họ một cách thanh sạch.

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Gióp 8.

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện