Bồi Dưỡng Chấp Sự Tỉnh Gia Lai 2017

1199

HTTLVN.ORG – Ngày 05, 06/10/2017, Tổng Liên Hội kết hợp với Ban Đại diện tỉnh Gia Lai tổ chức kỳ bồi dưỡng cho Mục sư, Truyền đạo, Chấp sự, nhân sự tại hai địa điểm:
– Tại nhà thờ Tin Lành Plei Breng, có khoảng 1.600 người tham dự (đa số là người Jrai, số còn lại là người Kinh, Hmông, Dao, Sán Chỉ);
– Tại nhà thờ Tin Lành Plei Brel Dôr có khoảng 1.000 người Bahnar tham dự.

Nội dung của đợt bồi dưỡng Chấp sự lần này:
– Dự Bị Hôn Nhân do Mục sư Võ Thành Phê – Ủy viên Tổng Liên Hội – giảng dạy;
– Gia Đình và Giới Tính – Bác sĩ Lê Hoàng Sơn chia sẻ.

Cảm ơn Chúa về hai ngày phước hạnh Ngài ban cho Hội Thánh Chúa tại tỉnh Gia Lai.

TTV. MS Phạm Văn Phúc

Một số hình ảnh ghi nhận được


Quang cảnh bên ngoài và bên trong nhà thờ Tin Lành Plei Breng


MSNc Hanh hướng dẫn chương trình tại nhà thờ Tin Lành Plei Breng


MS Huỳnh Duy Linh – Trưởng Ban Đại diện – cầu nguyện khai lễ


Bác sĩ Lê Hoàng Sơn dạy tại Plei Breng


MS Võ Thành Phê dạy tại nhà thờ Tin Lành Plei Breng


Quang cảnh bên trong nhà thờ Tin Lành Plei Brel Dôr


MSNC Byưm hướng dẫn chương trình tại nhà thờ Tin Lành Plei Brel Dôr


MS Hninh cầu nguyện dâng chương trình học cho Chúa