Thứ Hai 22/04/2024
Trang chủ Bồi Linh, Thông Công Phụ Nữ Tin Lành Tỉnh Ninh Thuận Mục sư Nguyễn Chí Tín - Trưởng BĐD tuyên bố khai mạc và cầu nguyện khai lễ

Mục sư Nguyễn Chí Tín – Trưởng BĐD tuyên bố khai mạc và cầu nguyện khai lễ

Bà Mục sư Nguyễn Chí Tín – Trưởng Ban Phụ nữ Tin Lành tỉnh Ninh Thuận chào mừng
Bà Mục sư Gollhow Mơnum Lanh Tin HDCT

BÀI VIẾT MỚI NHẤT