Boh Tŭ Mơ̆ng Klei Mtô Bi Hriăm – 9/12/2023

2689

 

Klei Aê Diê Blŭ: Êphêsô 4:11-16

Êlan kliăng: “Čiăng mprăp phung doh jăk mâo klei dưi mă bruă kơ Aê Diê, čiăng đru asei mlei Krist hriê kơ prŏng,” (Êphêsô 4:12)

Klei êmuh ksiêm mĭn: Ya jing klei kñăm kơ dŭm klei brei kơ bruă mă hlăm Phung Sang Aê Diê? Ya boh tŭ mơ̆ng klei yua djŏ klei pap Khua Yang brei čiăng bi đru hdơ̆ng pô hlăm Phung Sang Aê Diê? Si kdrêč ih dôk bi mguôp hlăm bruă rŭ mdơ̆ng Phung Sang Aê Diê leh anăn mtô bi hriăm phung lŏ čuê hrô?

Khua ƀĭng kna Y‑Pôl brei ƀuh bruă mtô Klei Aê Diê Blŭ leh anăn bi hriăm mjuăt pô lŏ čuê hrô hlăm Phung Sang Aê Diê mơ̆ng phung khua ƀĭng kna, phung khua pô hưn êlâo, phung hiu hưn Klei Mrâo Mrang Jăk, khua pô mtô leh anăn phung bi hriăm jing “Čiăng mprăp phung doh jăk mâo klei dưi mă bruă kơ Aê Diê, čiăng đru asei mlei Krist hriê kơ prŏng” (êlan 12). Blŭ mdê, bruă klam yuôm kơ phung khua pô mtô leh anăn kơ phung bi hriăm klei đăo jing đru phung anak ƀuôn sang Aê Diê thâo ƀuh klei brei kơ diñu, mtô mjuăt leh anăn brei klei dưi kơ diñu bi mguôp kdrêč mă bruă kơ Khua Yang. Tơdah phung khua kiă kriê kuan ngă jih djăp mta bruă leh anăn klei dưi kơ Phung Sang Aê Diê hlăm kngan ñu pô snăn srăng dlưh lĕ hlăm bruă.

Klei mtô mjuăt leh anăn jao bruă kơ pô mkăn jing sa klei bhiăn hlăm Klei Aê Diê Blŭ čiăng “đru asei mlei Krist hriê kơ prŏng” (êlan 12b) leh anăn rơ̆ng kơ klei đĭ kyar sui dlông kơ Phung Sang Aê Diê (II Y‑Timôthê 2:2). Snăn, phung khua ƀĭng kna, phung khua pô hưn êlâo, phung hiu hưn Klei Mrâo Mrang Jăk, phung khua pô mtô leh anăn phung bi hriăm mbĭt hŏng jih jang phung đăo brei yua jăk klei pap Khua Yang brei čiăng mđrăm mbĭt rŭ mdơ̆ng Phung Sang Aê Diê. Jih jang klei brei hlăm mngăt myang jing klei brei pioh ngă bruă sơăi leh anăn klei brei anăn amâo djŏ pioh yua knŏng kơ hjăn pô dê ôh ƀiădah pioh mă bruă kơ Khua Yang leh anăn kơ pô mkăn. Thâo săng klei anei, brei drei răng, đăm dơr mdăp hĕ klei brei ôh, amâo dưi yua dŭm klei pap Khua Yang brei pioh duah klei tŭ dưn kơ hjăn pô, ƀiădah brei yua djŏ tui si klei Khua Yang čiăng, đăm mâo pô jing mgao ôh kyua klei pap Khua Yang brei kơ pô, leh anăn kăn dưi mâo pô bi kgăn hĕ pô mkăn čiăng yua leh anăn bi mđĭ klei pap Khua Yang brei kơ digơ̆.

Klei rŭ mdơ̆ng hdơ̆ng găp djŏ tui si Klei Aê Diê Blŭ leh anăn bi đru mđĭ klei brei hlăm bruă ngă ba klei sa ai hlăm Phung Sang Aê Diê leh anăn đru Phung Sang Aê Diê dưi jing prŏng khue (êlan 13). Mơ̆ng klei jing mdê mdê hlăm Phung Sang Aê Diê yơh srăng đru bi bŏ ênŭm hdơ̆ng găp, kyuanăn Phung Sang Aê Diê dưi jing prŏng khue kluôm ênŭm wăt tơdah grăp čô mdê mdê hlăm Phung Sang Aê Diê jing kƀah sơăi.

Grăp čô drei brei uêñ mĭn duh kơ Phung Sang Aê Diê hŏng klei đru grăp čô thâo ƀuh anôk pô hlăm asei mlei Khua Yang leh anăn klei pap Khua Yang brei kơ pô, ngă bruă klei brei tui si klei Khua Yang mtô, leh anăn gĭr ktưn rŭ mdơ̆ng klei sa ai hlăm Phung Sang Aê Diê tui si klei bhiăn Klei Aê Diê Blŭ. Mơ̆ng anăn, Phung Sang Aê Diê mâo nanao phung lŏ čuê hrô klei thâo yua jăk klei pap Khua Yang brei čiăng lŏ rŭ mdơ̆ng leh anăn bi mđĭ ƀuôn ala mtao Aê Diê.

Si ngă drei uêñ mĭn bi mguôp hlăm bruă rŭ mdơ̆ng Phung Sang Aê Diê leh anăn thâo yua jăk klei pap Khua Yang brei čiăng bi hriăm mjuăt pô lŏ čuê hrô bruă mơ̆?

Wah lač: Ơ Khua Yang, bi mni Khua Yang kơ Phung Sang Aê Diê Ih brei čiăng kơ kâo thâo khăp, tŭ jum, hriăm leh anăn bi hriăm Klei Ih Blŭ, kiă kriê dlăng ba đĭ hriê kơ prŏng grăp hruê. Akâo Ih brei kâo lŏ čuê ngă bruă mơ̆ng phung ênuk êlâo, bi mguôp đru rŭ mdơ̆ng Phung Sang Aê Diê, boh nik nak sĭt suôr bi hriăm Klei Aê Diê Blŭ kơ pô mkăn. Kâo wah lač hlăm Anăn Khua Yang Yêsu Krist, Amen.

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: II Y‑Pêtrôs 1

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: elankleisitnik@gmail.com

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcNqi Zog Ntawm Kev Cob Qhia – 9/12/2023
Bài tiếp theoKết Quả Của Sự Đào Tạo – 9/12/2023