Kết Quả Của Sự Đào Tạo – 9/12/2023

8696

 

 

 Ê-phê-sô 4:11-16

“để các thánh đồ được trọn vẹn về công việc của chức dịch và sự gây dựng thân thể Đấng Christ” (câu 12).

Câu hỏi suy ngẫm: Mục đích của sự ban cho các ân tứ chức vụ trong Hội Thánh là gì? Sử dụng đúng đắn ân tứ Chúa ban để gây dựng nhau trong Hội Thánh đem lại ích lợi nào? Bạn đang góp phần vào công việc gây dựng Hội Thánh và đào tạo người tiếp nối ra sao?

Sứ đồ Phao-lô cho thấy việc giảng dạy Lời Chúa và đào tạo người tiếp nối trong Hội Thánh qua các sứ đồ, tiên tri, thầy giảng Tin Lành, mục sư và giáo sư là “để các thánh đồ được trang bị cho công tác phục vụ và xây dựng thân thể Đấng Christ” (câu 12 BTTHĐ). Nói cách khác, nhiệm vụ quan trọng của mục sư và những người dạy đạo là giúp con dân Chúa nhận ra ân tứ của họ, huấn luyện và tạo điều kiện cho họ góp phần phục vụ Chúa. Nếu người lãnh đạo thâu tóm mọi công việc và quyền hành trong Hội Thánh vào tay mình sẽ thất bại trong mục vụ.

Sự huấn luyện và phó thác công việc cho người khác là một quy luật của Kinh Thánh để “gây dựng thân thể Đấng Christ” (câu 12b) và bảo đảm cho sự phát triển lâu dài của Hội Thánh (II Ti-mô-thê 2:2). Như vậy, các sứ đồ, tiên tri, thầy giảng Tin Lành, mục sư và giáo sư cùng tất cả tín hữu phải sử dụng ân tứ Chúa ban để cùng nhau gây dựng Hội Thánh. Tất cả ân tứ thuộc linh đều là ân tứ phục vụ và được ban cho không phải để chúng ta sử dụng ích kỷ cho riêng mình nhưng là để phục vụ Chúa và người khác. Hiểu được điều này, chúng ta cần phải cẩn trọng, không được chôn giấu ân tứ, không bao giờ sử dụng những ân tứ Chúa ban để tìm kiếm lợi lộc cho mình nhưng phải sử dụng theo ý muốn Chúa, đừng ai kiêu ngạo vì cớ những ân tứ Chúa ban cho mình, và không ai được phép ngăn trở người khác sử dụng và phát huy ân tứ Chúa ban cho họ.

Sự gây dựng lẫn nhau theo đúng Lời Chúa và giúp nhau phát triển ân tứ trong sự phục vụ đem đến sự hiệp nhất trong Hội Thánh và khiến Hội Thánh được trưởng thành (câu 13). Chính sự đa dạng trong Hội Thánh sẽ bổ sung cho nhau, nhờ đó Hội Thánh có thể được trưởng thành trọn vẹn cho dù mỗi thành viên của Hội Thánh đều bất toàn.

Mỗi chúng ta cần quan tâm đầu tư cho Hội Thánh bằng cách giúp mỗi người nhận ra vị trí của mình trong thân Chúa và những ân tứ Chúa ban, thực hành những ân tứ theo sự dạy dỗ của Chúa, và nỗ lực gây dựng sự hiệp một của Hội Thánh theo nguyên tắc Kinh Thánh. Từ đó, Hội Thánh luôn có những người tiếp nối biết sử dụng ân tứ Chúa ban để tiếp tục gây dựng và phát triển Nước Đức Chúa Trời.

Bạn có quan tâm góp phần vào công việc gây dựng Hội Thánh và sử dụng ân tứ Chúa ban để đào tạo người tiếp nối không?

Lạy Chúa, con tạ ơn Chúa về Hội Thánh Ngài ban để con được yêu thương, chấp nhận, được học và dạy Lời Chúa, được chăm sóc để lớn lên từng ngày. Xin cho con tiếp nối công tác của những người đi trước để góp phần gây dựng Hội Thánh, nhất là trung tín dạy Lời Chúa cho người khác. Nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ, Amen!

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: II Phi-e-rơ 1

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcBoh Tŭ Mơ̆ng Klei Mtô Bi Hriăm – 9/12/2023
Bài tiếp theoLâm Đồng: Đạ Long 1 Dâng Nhà Nguyện Mới Lên Cho Chúa