Bài thứ 66: Khi Chúa Đụng Tới

861

Đọc Giê-rê-mi 23:23-29

Câu căn bản: Đức Giê-hô-va lại phán: “Ai có thể ẩn mình trong các nơi bí mật để Ta không thấy được chăng?”  Câu 24a.

 

 

Suy niệm:  “Tôi nghĩ rằng đây là lúc tôi phải dâng cuộc đời tôi cho Chúa Giê-xu…”.  Đó là tuyên bố của một người tù sau khi nghe lời chứng của một người nghiền ma tuý, đã tin Chúa và được thay đổi.

Người tù này đã bị kết tội và bị tù 30 năm. Những cáo trạng của anh ta đã xếp anh ta vào hàng lĩnh tụ trong trại tù này.

Trong cuộc gặp gỡ và chuyện trò hôm ấy với người tù đặc biệt này, người bạn làm chứng cho anh ta dâng lời cảm tạ Chúa vì thật sự Chúa đã đụng đến tâm hồn con người với một quá khứ đầy rối loạn mà xã hội không có phương cách nào thay đổi. Chúa đã thuyết phục con người sắt đá này để hôm ấy anh ta xưng nhận Chúa Giê-xu làm chủ tâm hồn và cuộc đời kinh khủng này.

 

Có lẽ bạn cũng muốn trải nghiệm tương tự như thế cho một trong những con người thân gần trong gia đình, là người vẫn được coi là bất trị chăng? Tôi xin báo cho bạn một tin mừng: Chúa cũng đang trông mong thay đổi con người đó, dù lai ai đối với bạn ngay giây phút này.

 

Ê-xê-chi-ên 33:11 ghi rằng: Chúa Giê-hô-va phán: “Thật như Ta hằng sống, Ta chẳng vui về sự chết của kẻ dữ, nhưng vui vì nó từ bỏ đường lối mình và được sống.”

Tâm tình của Chúa vẫn như thế đối với bất cứ người nào trong đời này, và sẵn sàng đụng tới cuộc đời những người ấy.

 

Vì vậy, bạn đừng ngã lòng vì đã dùng đủ cách thay đổi con người mà bạn trông mong cũng như đã cầu nguyện lâu nay. Chúa không xa cách con người ấy lắm đâu, hãy kiên tâm dâng người ấy lên cho Chúa với lòng thương yêu chân thành, vì Thi-thiên 139:7-10 nhà thơ đã nói rằng:

“Con sẽ đi đâu xa Thần Chúa? Con sẽ trốn đâu khỏi sự hiện diện của Ngài?

Nếu con lên trời, Chúa ở tại đó.

Nếu con nằm dưới âm phủ, kìa Chúa cũng có ở đó.

Nếu con chắp cánh hừng đông bay qua tận cùng biển cả, tại đó tay Chúa cũng sẽ dẫn dắt con. Tay phải Chúa sẽ nắm giữ con.”

Không ai có thể trốn tránh Chúa được.

 

Ê-sai 59: 1 còn ghi:

 

“Nầy, tay Đức Giê-hô-va chẳng phải ngắn mà không cứu được; tai Ngài cũng chẳng phải nặng mà không nghe được đâu…”

 

Lời cầu nguyện đề nghị:

 

Lạy Chúa, con xin xưng nhận rằng con và gia đình con thuộc về Ngài mãi mãi… Xin đụng đến

người mà chúng con tha thiết cầu xin xưa nay…

 

 

Bài trướcTHÔNG BÁO: V/V Bánh Tiệc Thánh
Bài tiếp theoHội Đồng Bồi Linh Tỉnh Quảng Ngãi