Bài thứ 353: Bạn Nghe Gì?

692

Đọc 1 Các Vua 17:1-7

Câu căn bản: Khi ngươi xoay qua bên phải hoặc bên trái, tai ngươi sẽ nghe có tiếng phía sau mình rằng: “Nầy là đường đây, hãy noi theo!”  Ê-sai 30:21

 

 

Suy niệm: Chúa bảo tiên tri Ê-li công bố một trận hạn hán sẽ xảy ra trong vùng. Khoảng ba năm sau Chúa bảo ông tuyên bố là sẽ có mưa. 

Nên nhớ điều này:  Khi ta không tập quen đồng bộ tai thiêng liêng của ta với tần số của Chúa, ta sẽ không chuẩn bị cho những chuyện bất ngờ xảy ra trong đời.

 

Chúa bảo bạn khi nào để dành hay khi nào đầu tư, khi nào mua hay bán, khi nào theo đuổi và khi nào bỏ cuộc.Khi ngươi xoay qua bên phải hoặc bên trái, tai ngươi sẽ nghe có tiếng phía sau mình rằng: “Nầy là đường đây, hãy noi theo!”

 

Sa-tan cũng có thể nói với bạn những lời như: “Nhà ngươi sẽ thất bại; nhà người sẽ chết; nhà ngươi không bao giờ thành công đâu hay là không ai ưa thích nhà ngươi đâu” , nhưng Chúa sẽ không bao giờ nói với bạn những lời như thế.  Mặc dù những gì bạn nghe chung quanh bạn và trong tâm hồn bạn, nên nhớ rằng Chúa luôn thành tín và Ngài sẽ chống đối cho bạn.

 

Nên nhớ rằng khi sắp bị lên thập tự giá, Chúa Giê-xu đã cầu nguyện:  “Cha ơi, xin hãy tôn vinh danh Cha!’” Lúc ấy có tiếng từ trời phán rằng: “Ta đã tôn vinh rồi, Ta sẽ còn tôn vinh nữa.”29Đoàn người đứng tại đó nghe được tiếng ấy thì nói: “Đó là tiếng sấm”. Một số khác lại bảo: “Ấy là một thiên sứ nói chuyện với Ngài.”Thì việc này không đặc biệt sao ?

 

Một số người nghe tiếng của Đức Chúa Trời phán với Chúa Giê-xu trong khi nhiều người khác, dù ở ngay đó, chỉ nghe tiếng ồn.Những gì Chúa Giê-xu nghe hôm ấy đã làm đức tin Ngài vững chắc, và cho Ngài năng lực để tiến đến thập tự giá và đắc thắng.

 

Một ý nghĩ đề nghị:

 

Bạn đang nghe ai và bạn nghe những gì?

 

Bài trướcBài thứ 352: Chúa Có Khả Năng
Bài tiếp theo(28/12) Hơn 20.000 Người Nghe Phúc Âm Và Hơn 7.000 Người Tiếp Nhận Chúa Qua Truyền Giảng Giáng Sinh