Bài thứ 331: Trông Chờ Tương Lai

667

Đọc 2 Phi-e-rơ 3:14-18

Câu căn bản: Vậy, thưa anh em yêu dấu, trong khi trông đợi những điều đó, anh em phải cố hết sức để Ngài thấy anh em không tỳ vết, không có gì đáng trách và sống trong sự bình an.

Câu 14.

 

 

Suy niệm: Hôm nay gần cuối năm rồi, bạn trông mong gì trong những ngày sắp tới đây? Một chuyến đi trước cuối năm chăng? Hay một cháu bé sắp ra đời, con hay cháu ?

Khả năng trông chờ tương lai cũng là một trong các ân tứ Chúa ban cho mỗi chúng ta.

 

Chúng ta nhìn lại những ngày đã qua và cảm tạ về những gì Chúa đã ban cho, nhưng nhìn về phía trước để dự kiến những gì sắp tới – hoàn cảnh sẽ ra thể nào –kinh nghiệm của người tin Chúa thường nếm trải sớm phước hạnh của Chú.

Hê-bơ-rơ 11:10 ghi rằng:  “Ông chờ đợi một thành có nền móng do Đức Chúa Trời thiết kế và xây dựng.” Phi-e-rơ thì viết: “Nhưng theo lời hứa của Chúa, chúng ta trông đợi trời mới đất mới là nơi công chính ngự trị.” 2 Phi-e-rơ 3:13.

 

Có lẽ bạn đang nhìn về phía sau, những ngày đã qua với đau buồn hay chung quanh với thất vọng, xin hãy phóng tầm mắt về phía trước.

 

Tương lai của Chúa dành cho con dân Ngài vượt ngoài trí tưởng tượng của chúng ta. Vì Vậy, thưa anh em yêu dấu, trong khi trông đợi những điều đó, anh em phải cố hết sức để Ngài thấy anh em không tì vết, không có gì đáng trách và sống trong sự bình an.

 

Lời cầu nguyện đề nghị:

 

Lạy Chúa, Chúa biết rõ những gì con đang trông đợi. Xin ý Chúa được nên và con được thỏa lòng trong sự chỉ đạo của Chúa. Vì Chúa biết rõ cuối cùng từ ban đầu.

 

Bài trướcSống Với Lòng Can Đảm – Chương II
Bài tiếp theoThông Công – Bồi Linh Các Ban Trung Tráng Niên, Tỉnh An Giang.