Bài thứ 289: Được Chúa Làm Cho Tôn Trọng

709

 

Trong ngày đó Đức Giê-hô-va làm cho Giô-suê được tôn trọng trước mặt toàn dân Y-sơ-ra-ên; họ kính trọng ông suốt đời như đã kính trọng Môi-se vậy.

 Giô-suê 4:14.

 

 

Sau khi Môi-se qua đời, người ta không biết người kế nghiệp là Giô-suê sẽ ra sao?  Giô-suê có khả năng lãnh đạo dân Chúa chiếm Đất Hứa hay không?  Giô-suê có nghe được tiếng Chúa phán dạy hay không? Nhưng Giô-suê quả là một người Chúa lựa chọn.

 

Sau khi dân Chúa vượt qua sông Giô-đanh, Giô-suê đứng trước dân Chúa, và được Chúa làm cho tôn trọng.  Sự tôn trọng này không phải là nổi danh, thành công hay chiếm được một phần thưởng hoặc là được tăng chức.  Giô-suê là người sống vừa lòng Chúa đến nỗi dân Chúa kính trọng ông suốt đời như đã kính trọng Môi-se vậy.

 

Một phước hạnh như thế chỉ có thể từ Đấng Chủ Tể ban cho, không phải cho người chiếm được danh dự hay kho báu nào, hoặc là được quần chúng hâm mộ.  Sự tôn trọng này dành cho những người sống vừa lòng Chúa, vâng phục, phục vụ Chúa và trung tín theo tiếng gọi của Ngài.

 

Nhiều người tìm đến những phần thưởng mà trần gian này ban tặng, nhưng Chúa Giê-xu đã dạy chúng ta về mối nguy chiếm được cả thế gian này mà mất linh hồn (Mác 8:36). Một số người có thể chiếm được giàu sang trong đời, gây ấn tượng đối với người khác, được đám đông tung hô v.v.  nhưng Chúa muốn chúng ta hiểu rằng phần thưởng quý báu nhất và chân thật nhất ban cho những người có đời sống thuận phục ý Chúa.

 

Hôm nay bạn hãy tự xét xem mình có tìm kiếm Chúa trên và trước tất cả mọi thứ trong đời không?  Hãy dùng thời gian của bạn, ta-lâng của bạn, khả năng, và hãy đầu tư vào nước thiên đàng.  Hãy sống với hy vọng một ngày kia Chúa phán với bạn: “Hỡi đầy tớ ngay lành và trung tín kia! Được lắm!” Hãy trung tín trong việc Chúa giao cho làm, hãy gắng sức phục vụ Chúa và sống vừa lòng Ngài.

 

Lời cầu nguyện hôm nay: Lạy Cha thương yêu, con dâng đời con cho Cha, xin dẫn bước con đi.  Nguyện xin những gì con lựa chọn được đẹp ý Cha, và đời con quy vinh quang cho Cha.  Xin dùng con để đem nhiều linh hồn về với Phúc Âm.  Nhân danh Chúa Giê-xu.  A-men.

 

Bài trướcHội Thánh Tin Lành Gia Định Phát Xe Lăn Tay Cho Người Khuyết Tật.
Bài tiếp theoLễ Bổ Nhiệm Phụ Tá Quản Nhiệm HT Phúc Âm II.