Bài thứ 102: Cầu Nguyện Cho Người Lãnh Đạo

1031

Đọc Hê-bơ-rơ 13:18-19

Câu căn bản:  Hãy cầu nguyện cho chúng tôi, vì chúng tôi biết chắc mình có lương tâm tốt, muốn ăn ở trọn lành trong mọi sự.  Câu 18

 

 

Suy niệm:  Nhiều khi tín hữu nghĩ rằng cần các Mục sư Truyền đạo cầu nguyện cho mình vì đó là nhiệm vụ của họ nhưng quên rằng các vị lãnh đạo Hội Thánh thường gặp nhiều thử thách và phải đối đầu trực tiếp với quyền lực của thế gian mờ tối này, vì vậy mà mọi người phải cầu nguyện cho họ thường xuyên.  Chúng ta xin Chúa bảo vệ họ và ban lời Chúa cho họ để mỗi khi cầu nguyện hay giảng giải lời Chúa thì đều có quyền năng của Chúa.

 

Các Mục sư Truyền đạo là những người được Chúa kêu gọi để phục vụ Ngài, nên chúng ta cầu xin Chúa đầy ơn trên họ để công việc phục vụ có kết quả tốt.  Tuy nhiên, nhu cầu của người hầu việc Chúa cũng như mọi người.  Những lời thăm hỏi hay những ân huệ vật chất cũng rất cần để nâng đỡ và khuyến giục họ hăng hái  hầu việc Chúa hơn.

 

Hôm nay bạn hãy dành ít thời gian cầu nguyện cho Mục sư hay Truyền đạo Quản nhiệm Hội Thánh mà bạn sinh hoạt, Chúa sẽ nhậm lời cầu xin của bạn.

 

Bài trướcTruyền Giảng Tin Lành Tại Hội Thánh Tân An – Long An
Bài tiếp theoBài thứ 104: Đức Tin Vững Mạnh