Bài Làm Chứng: Người Về Từ Trăm Năm

1857

 

Chuyên Mục “Ơn Chúa Diệu Kỳ”- Phiên Bản Audio

Đề tài: Người Về Từ Trăm Năm (đăng trên BTMV số 30)

Người viết: Vũ Hướng Dương

Người đọc: LÂM THƯ BÍCH

Trong dịp Lễ Kỷ niệm 100 năm Tin Lành đến Việt Nam, số người tin Chúa khá nhiều, nhưng cho đến nay, không ai thử thống kê để xem còn lại được bao nhiêu người thật sự tìm thấy chân lý cứu rỗi trong Chúa Giê-xu. Cuộc sống như một cuộc sàng lọc, chỉ những ai trông cậy vào Chúa, thật sự gặp Ngài thì mới đứng vững trước những thử thách khó khăn. Và trong cuộc sàng lọc ấy, “lửa thử vàng, gian nan thử sức”, chúng ta lại càng có cớ để tạ ơn Chúa vì những gì mình đã vượt qua lại giúp chúng ta càng gần Chúa hơn.