Bài làm chứng: Cuộc Đời Mới

2531

 

CHUYÊN MỤC “ƠN CHÚA DIỆU KỲ”

Đề tài: Cuộc đời mới (đăng trên BTMV số 31)

Người viết: H’Oanh A Yun

Người đọc: L-J K Thiên

“Tuy gia đình tôi không được dư dả về tiền bạc, phương tiện như một số gia đình khác, nhưng với tôi, gia đình mình rất giàu và sung túc. Sự giàu có tôi muốn nói ở đây là giàu tình yêu thương giữa các thành viên trong gia đình, và tình yêu thương của Đức Chúa Trời luôn tràn ngập trong chúng tôi mỗi ngày. Tôi yêu biết bao cái tổ ấm của mình!