Bài 47: Tha Thứ Để Được Tha Thứ

889

 

 

   Xin tha tội lỗi cho chúng con, như chúng con cũng tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng con.

(Ma-thi-ơ 6:12).

 

 

   Sau khi mang gánh nặng tội phạm của mình ai cũng thấy mừng khi biết được rằng người mà mình xúc phạm đã hoàn toàn tha thứ cho mình. Chúa Giê-xu dạy môn đệ mỗi khi cầu nguyện đều phải xin Chúa tha thứ. Chúa biết rằng mỗi ngày chúng ta thường xúc phạm đến Chúa và chúng ta đều không đạt được đến tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời. Thành ra không thể sống qua một ngày mà không xin Chúa tha thứ cho mình.

 

   Chúa Giê-xu cảnh cáo rằng khi chúng ta mong Chúa Cha tha thứ cho mình, thì cũng phải nhớ tha thứ cho kẻ xúc phạm đến mình, vì Chúa sẽ tha thứ cho chúng ta như cách chúng ta tha thứ người khác (Ma-thi-ơ 6:15). Bản chất của Chúa là tha thứ (Xuất Ê-díp-tô-ký 34:6-7). Nếu chúng ta là môn đồ của Chúa, chúng ta phải noi gương Ngài. Nếu Chúa có thể tha thứ cho kẻ thù tai hại nhất, thì chúng ta cũng không thể tha thứ kém hơn. Chúa Giê-xu không nói đến những loại xúc phạm nào không xứng đáng được chúng ta tha thứ.  Chúng ta cũng không có lời nào trong Kinh Thánh cho phép chúng ta không tha thứ trong lòng chúng ta.

 

   Nếu bạn chọn rút lại sự tha thứ đối với người nào đó, thì sự thờ phượng và lời cầu nguyện của bạn sẽ ra vô ích (Ma-thi-ơ 5:23-24). Cầu xin Chúa cho bạn ý thức được những góc tối nào đó trong đời bạn còn chứa chấp những căm thù khó chịu. Khi nào ý thức rõ về việc phải tha thứ thì lỗi lầm của người khác sẽ được đưa ra ánh sáng chân lý. Cầu xin Chúa cho bạn có thái độ như Chúa Giê-xu, để khi bạn bị bách hại, bạn có thể cầu nguyện: “Lạy Cha, xin tha thứ cho họ !

 

Bài trướcKhóa Bồi Dưỡng Cho Phu Nhân Người Hầu Việc Chúa
Bài tiếp theoChi Hội Tân Hòa, Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk Được Cấp Đất Xây Dựng Nhà Thờ.