Bài 362: Hãy Có Tâm Tình Như Chúa

872

 

 

Hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có.

Phi-líp 2:5.

(Bản Kinh Thánh Hiệu Đính dịch câu này là: Hãy có đồng một tâm trí như Đấng Christ Giê-xu đã có,).

 

 

    Những thái độ của chúng ta không tự nhiên nhưng do chúng ta lựa chọn. Sứ đồ Phao-lô khuyến giục người tin Chúa phải có tâm tình hay thái độ như chính Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu là Con Đức Chúa Trời. Chỗ của Ngài là bên phải ngôi của Đức Chúa Trời, thống trị toàn vũ trụ. Không có địa vị nào vinh quang và quý trọng hơn bên phải ngôi của Đức Chúa Trời trên trời. Quan hệ giữa Chúa Giê-xu và Chúa Cha đã ban cho Ngài quyền hưởng vinh dự đó.

 

    Nhưng Chúa Giê-xu đã không bám chặt lấy quyền đó. Không có gì, kể cả vị thế trên trời, quý trọng đối với Chúa Giê-xu mà Ngài không thể từ bỏ để làm một việc mà Cha sai làm. Tình yêu đối với Cha đã khiến Chúa Giê-xu bằng lòng hi sinh tất cả những gì cần thiết để vâng lệnh Cha. Khi Cha đòi hỏi một sinh tế toàn vẹn để cứu chuộc nhân loại, Chúa Giê-xu đã không bám chặt lấy quyền của Ngài; cũng không lý luận vì sao Ngài phải chịu đau khổ về tội ác của những tạo vật nổi loạn của trần thế hư hoại?( Ê-sai 53:7). Nhưng Chúa Giê-xu đã bằng lòng từ bỏ vinh quang của thiên đàng để trở thành một phàm nhân. Ngài được sinh ra trong chuồng gia súc, ngủ trên máng cỏ. Cuộc đời của Ngài chuẩn bị cho ngày chịu đau thương và chết trên thập giá. Tất cả những việc này Chúa đã bằng lòng tự nguyện.

 

    Chúng ta thường muốn nắm chặt lấy những gì Chúa đã ban cho mình. Chúng ta nói: “Tôi sẽ sẵn sàng dâng cho Chúa bất cứ điều gì Chúa đòi hỏi, nhưng tôi nghĩ Chúa sẽ không bảo tôi phải dâng tất cả đâu!” Ngày xưa Chúa Cha đã bảo Con Ngài làm một cuộc thay đổi rất quan trọng cho cuộc đời, và Chúa Giê-xu đã vào trần gian. Chúng ta có dám mong rằng Chúa sẽ bảo chúng ta hi sinh ưu quyền và đời sống an lành của mình để làm việc gì cho Chúa không?

 

    Nếu bạn thấy mình thường hay đối kháng mỗi khi Chúa tìm cách điều chỉnh cuộc đời của bạn cho thích hợp với ý chỉ của Ngài cho bạn, hãy xin Thánh Linh ban cho bạn cùng một tâm tình không vị kỷ như Chúa Giê-xu, là Đấng mà cả thế giới đang kỷ niệm sinh nhật của Ngài.

 

Bài trướcMừng Chúa Giáng Sinh Qua Chương Trình “Tiếng Hát Chiên Thơ” Tại HTTL Mỹ Tho.
Bài tiếp theoChương Trình Ca Nhạc Thánh & Chia Sẻ Niềm Tin Nhân Lễ Giáng Sinh 2011 Tại HTTL Quế Xuân, Quảng Nam.