17 Thứ Ba: Lời tuyên bố về THỜI ĐIỂM NGÀI RA ĐỜI

682

 17 Thứ Ba

 

Kinh Thánh: Lu-ca 2:1-2 và Ga-la-ti 4:4

 

Lời tuyên bố về: THỜI ĐIỂM NGÀI RA ĐỜI

 

Bối cảnh: Ngày tháng Chúa Giê-xu ra đời là vào khoảng 5 hay 6 năm Trước Công nguyên (Niên lịch chung của chúng ta đã được phổ biến rộng rãi trước khi có cuộc nghiên cứu về lịch sử cho thấy có sự không nhất quán về ngày sinh của Chúa Giê-xu). Lúc đó, Sê-sa Au-gút-tơ cai trị đế quốc La Mã. Hê-rốt là vua của dân Do Thái (Ma-thi-ơ 2:1). Hê-rốt chết năm 4 Trước Công nguyên.

 

Cuộc điều tra dân số đầu tiên diễn ra khi Qui-ri-ni-u làm quan tổng đốc xứ Sy-ri (câu 2). Qui-ri-ni-u được phái đến với một nhiệm vụ đặc biệt là chịu trách nhiệm về quân sự trong tỉnh Sy-ri lúc có nổi loạn. Ông ra lệnh điều tra dân số nhưng không phải để bắt lính, cũng không phải để thâu thuế.

 

Không ai phủ nhận Sê-sa là bá chủ của hầu như cả thế giới lúc đó. Đó là thời đại hòa bình (Thái bình La-mã – Pax Romana). Kinh Thánh Cựu ước được dịch sang tiếng Hy Lạp, là ngôn ngữ chung của thế giới lúc bấy giờ.

 

Áp dụng: Bạn cảm thấy điều gì chắc chắn là Ý muốn của Chúa cho đời sống bạn khiến bạn cầu nguyện cho điều đó nhưng vẫn đang chờ đợi mà chưa có câu trả lời rõ ràng? Đức Chúa Trời đã định thời điểm cho mọi sự. Xin đọc Truyền đạo 3:1-8.

 

Thánh ca 701

Nguyện lối đi, được sáng soi.

Cuộc sống hôm nay hay tương lai, thuận ý Cha.

Cầu xin Chúa dẫn lối mỗi ngày,

Dạy con biết sống giữa cảnh đời,

Dù giông tố sóng gió thay dời,

Con vững tin.

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp con kiên nhẫn chờ đợi không nao núng. Xin giúp con tin rằng Ngài không chỉ kiểm soát các sự kiện nhưng Ngài còn kiểm soát cả thời gian nữa. 

 

Suy nghĩ cuối cùng: Đức Chúa Trời đã không bày tỏ trước bất kỳ một gợi ý nào về thời điểm của sự ra đời được trông đợi từ lâu ngày đó. Nhưng khi đặt tất cả những lời tiên tri lại với nhau, chúng ta có thể xem xét và hình dung được cảm giác mong chờ đang tăng lên ở những con người có đức tin khi TRÔNG ĐỢI SỰ CỨU CHUỘC.

 

 

Mục sư Tiến sĩ E.N. Poulson

& Tiến sĩ Koh Siang Kiang

Bài trước16 Thứ Hai: Lời Tuyên bố trước về sự Giáng sinh
Bài tiếp theoƠn Phước Cho Trần Gian