16 Thứ Hai: Lời Tuyên bố trước về sự Giáng sinh

704

16 Thứ Hai

 

Kinh Thánh: Lu-ca 1:46-56

 

Đây là hướng tìm thứ mười ba về sự ứng nghiệm của lời Đức Chúa Trời về Đấng Được Hứa Ban.

 

Lời Tuyên bố trước về sự Giáng sinh: SỰ TÔN THỜ của Ma-ri.

 

Bối cảnh: Bài hát trong câu 46-55 được gọi là BÀI TỤNG CA CỦA MA-RI, vì đó là bài tôn cao Chúa. Hầu hết bài là các trích dẫn từ Cựu ước và liên quan đến Cựu ước.

 

Nghiên cứu sâu hơn: Hãy tóm tắt từng câu Ma-ri ca tụng Chúa về ân huệ đặc biệt mà Đức Chúa Trời dành cho cô (câu 47-50). Hãy tóm tắt từng câu từng câu Ma-ri ca tụng Chúa về ân huệ đặc biệt mà Chúa dành cho dân Y-sơ-ra-ên (câu 51-55).

 

Lưu ý lịch sử: Ma-ri lưu lại với Ê-li-sa-bét trong bao lâu? Khi nào cô rời đi và cô đi đâu? (câu 56) Lưu ý: Nguyên văn Hy Lạp viết: “trở về nhà mình” (nghĩa là về nhà cha của cô).

 

Áp dụng: Suy nghĩ và viết xuống vài đặc ân mà Đức Chúa Trời đã bày tỏ và ban cho bạn, những điều mà cho đến nay bạn đã nhận lãnh một cách nhưng không. Xin tạm ngừng tại đây để dâng lên Chúa lời ngợi khen vì những điều đó.

 

Thánh ca số 2

 Thờ lạy Chúa, Đấng linh năng,

Vua vinh diệu tạo vạn vật chúng dân!

Này hồn hỡi khá ca khen Ngài là

nguồn lực lượng sống cứu ân.

Tôn vinh danh Chúa,

đồng tâm mãi trỗi khúc kim cầm,

cùng ngợi Ba Ngôi nhân ái chí thâm.

(Catherine Winkworth, 1863)


Cầu nguyện: Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài vì những đặc ân mà Ngài ban cho con. Là con yêu dấu của Ngài, xin giúp con đừng nhận lấy những đặc ân đó (và nhiều hơn nữa) một cách nhưng không.

 

Suy nghĩ cuối cùng: Trong lời Tuyên bố thứ tư nói trước về sự Giáng sinh này, thử hình dung những cảm xúc lẫn lộn mà Ma-ri đã có khi cô TRÔNG ĐỢI SỰ CỨU CHUỘC.

 

Chúng ta đã xem xét chín lời tiên tri trong Cựu ước về sự Giáng thế Đầu tiên của Đấng Christ; và bốn lời Tuyên bố ngắn trước khi Ngài giáng sinh (những Tuyên bố nói trước về sự Giáng sinh). Đến lúc này, chúng ta đã có được mười ba hướng tìm dẫn đến sự ứng nghiệm của lời Đức Chúa Trời về Đấng được hứa ban.
 

Bây giờ chúng ta sẽ ôn lại tám sự kiện xung quanh sự Giáng sinh thực tế của Chúa Giê-xu.

  

 

Mục sư Tiến sĩ E.N. Poulson

& Tiến sĩ Koh Siang Kiang

Bài trước15 CHÚA NHẬT THỨ BA CỦA MÙA VỌNG
Bài tiếp theo17 Thứ Ba: Lời tuyên bố về THỜI ĐIỂM NGÀI RA ĐỜI