15 CHÚA NHẬT THỨ BA CỦA MÙA VỌNG

651

15 CHÚA NHẬT THỨ BA CỦA MÙA VỌNG

 

Kinh Thánh: I Giăng 4:10

 

Suy gẫm: Nguồn gốc của tình yêu thương là gì?

 

Chuộc tội là công việc của Đấng Christ đã làm để Đức Chúa Trời có thể tha thứ và ban phước cho tội nhân mà không ảnh hưởng đến bản chất thánh khiết và công bình của Ngài.

 

 

Mục sư Tiến sĩ E.N. Poulson

& Tiến sĩ Koh Siang Kiang

 

Bài trướcTruyền Giảng Tại HTTL Thanh Quýt, Quảng Nam.
Bài tiếp theo16 Thứ Hai: Lời Tuyên bố trước về sự Giáng sinh