11 Thứ Tư: Ngài sẽ được gọi ra khỏi Ê-DÍP-TÔ

713

11 Thứ Tư

Kinh Thánh: Ô-sê 11:1

 

Lời tiên tri: Ngài sẽ được gọi ra khỏi Ê-DÍP-TÔ

 

Bối cảnh: Như thường thấy đối với các lời tiên tri trong Cựu ước, có hai áp dụng đối với lời tiên tri này. Đó là nhìn về quá khứ như một sự nhắc nhở về Ê-díp-tô, khi Đức Chúa Trời giải cứu Y-sơ-ra-ên, dân mà Đức Chúa Trời đã gọi là “con Ta” (Xuất 4:22), ra khỏi nhà nô lệ Ê-díp-tô. Nhưng đó cũng là sự trông đợi Con trai vĩ đại hơn của Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Giê-xu Christ, trở lại với đất hứa.

 

Nghiên cứu sâu hơn: Xem Ma-thi-ơ 2:12-23. Nếu Chúa Giê-xu được sinh tại Bết-lê-hem thì tại sao và làm thể nào Ngài ra khỏi Ê-díp-tô? Sự kiện lịch sử nào dẫn đến sự ứng nghiệm lời tiên tri này (Ô-sê 11:1 và Ma-thi-ơ 2:15)? Tại sao gia đình này lại chuyển nhà lần thứ hai và trở về Y-sơ-ra-ên?

 

Áp dụng: Sự kiện này là một bằng chứng nữa về sự biết trước của Đức Chúa Trời và mục đích đã định rằng Con của Ngài sẽ chịu đau đớn và hoàn thành công tác cứu chuộc tại Giê-ru-sa-lem.

   – Có những sự kiện hay những con người nào, ngay cả trong những ngày trước khi bạn được thay đổi, chứng tỏ rằng Đức Chúa Trời đang thực thi mục đích đã định của Ngài cho cuộc đời bạn?

 

Bài hát: (Tôn vinh Chúa Hằng Hữu 201)

Thầm tạ ơn Chúa, vì giờ gian nguy bóng Chúa rạng ngời, Lời Ngài đưa đi thoát bước lầm lạc, và vượt qua khó nguy.

Thầm tạ ơn Chúa, vì dù trong cơn thách thức cuộc đời, nhờ Ngài cho tôi thoát lối lạ thường, làm lòng tôi vững tin.

Rồi khi sóng gió dâng lên trong tâm hồn, dường như đuốc cháy không sao ngăn ngừa, và tôi thấy khó vâng theo bao lời dạy khuyên dẫn đường. Vì khi thách thức gia tăng trong con người, tôi tiếng nói vang lên ra lệnh, rồi bao tiếng Chúa như xa dần và tôi đã thua.

Thầm tạ ơn Chúa, vì Ngài cho tôi đắc thắng đường đời, nhờ thuận vâng theo tiếng Chúa dạy truyền, đời được tươi sáng hơn. Ánh sáng Chúa vẫn sáng soi, rồi một ngày kia sóng gió tan đi, nhìn bầu trời xanh thắm thiết tôi thấy đôi mắt nhân từ dịu êm.

 

Lời cầu nguyện: Chúa ôi, Ngài thật tốt lành khi bày tỏ chính mình Ngài trong đời sống của con qua rất nhiều chứng cớ.

 

Suy nghĩ cuối cùng: Những người trung tín trong dân Y-sơ-ra-ên sẽ nhớ đến Ê-díp-tô như một nơi nô lệ; nhưng lời tiên tri này là manh mối thứ chín của họ, giúp HỌ TRÔNG ĐỢI SỰ CỨU CHUỘC.

 

Chúng ta đã xem xét chín lời tiên tri trong Cựu ước đã khiến cho những con người của đức tin TRÔNG ĐỢI SỰ CỨU CHUỘC. Bây giờ chúng ta sẽ suy gẫm đến bốn LỜI TUYÊN BỐ TRƯỚC VỀ SỰ GIÁNG SINH đã được trình bày để nâng cao ý thức về sự trông đợi nơi những người được nghe đến.

 

 

Mục sư Tiến sĩ E.N. Poulson

& Tiến sĩ Koh Siang Kiang

Bài trướcBầu Cử Ban Đại Diện Tin Lành Thành Phố Đà Nẵng
Bài tiếp theoBài thứ 344: Vâng Lời Chúa Và Cầu Nguyện