07 Thứ Bảy: Ngài sẽ là hậu tự của ĐA-VÍT.

649

07 Thứ Bảy

 

Kinh Thánh: II Sa-mu-ên 7:16

 

Lời tiên tri: Ngài sẽ là hậu tự của ĐA-VÍT.

 

Bối cảnh: Đa-vít, vua của Y-sơ-ra-ên, xây cho mình một cung điện. Sau đó ông nhận ra rằng Đức Chúa Trời đã bày tỏ Ngài và được thờ phượng trong chiếc lều đơn sơ [Lều Tạm] (7:1-2). Mong muốn mãnh liệt của Đa-vít là gì? (7:1-2) Nhưng Chúa đã trả lời ra sao? (7:5b) Hơn thế nữa, Đức Chúa Trời đã hứa làm điều gì cho Đa-vít? (7:11b-13,16)

 

Tìm hiểu sâu hơn: Chúa không muốn Đa-vít xây cho Ngài một nơi trú ngụ. Trong đoạn Kinh Thánh này, một “cái nhà” có nghĩa là gì? (7:11-12).

 

Ứng nghiệm: Xin đọc Ê-sai 9:6-7 và Ma-thi-ơ 1:6,16. Giô-sép, cha nuôi của Chúa Giê-xu, là dòng dõi của Sa-lô-môn, con trai Đa-vít, qua đó Ngài được “quyền hợp pháp” thừa kế ngai vàng.

 

Áp dụng:

        – Chúng ta thường nghĩ về nhà của Chúa theo nghĩa vật chất, ngôi nhà thờ. Nhưng I Cô-rinh-tô 6:19 nói gì về ngôi nhà thực sự của Đức Chúa Trời?

        – Điều này có ý nghĩa gì đối với bạn?

        – Điều này có ý nghĩa gì đối với Đức Chúa Trời?

        – Bạn đã chăm sóc “ngôi nhà” đó ra sao?

 

Thánh ca của Sự Cam kết: (Thánh ca 693)

Xin sống cho Chúa Giê-xu Christ trọn đời tôi. Quyết đem hết khả năng phục sự Chúa không thôi. Trao Chúa bao nỗi niềm sung sướng cùng cay đắng. Nguyện bước theo chân Giê-xu Christ suốt cả đời. Lạy Giê-xu Christ Cứu Chúa tôi, trọn đời quyết hiến dâng Ngài. Xưa Ngài chẳng tiếc ngôi cao sang, đã bỏ thân vàng cứu tôi. Trọn đời chẳng có ai như Ngài, lòng này rước Chúa quản cai. Từ nay đời tôi dâng Chúa mãi mãi, Cứu Chúa duy một Ngài thôi.

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa kính yêu, con cảm tạ Chúa về ngôi nhà không phải xây bằng đá. Nhờ đó không kẻ trộm hay ngọn lửa nào có thể phá hủy được.

 

Suy nghĩ cuối cùng: Từ lúc này trở đi, những con người của đức tin có được hướng tìm thứ sáu. Họ nghĩ đến Đa-vít là người còn cao hơn là một vị vua vĩ đại khi TRÔNG ĐỢI SỰ CỨU CHUỘC.

 

 

Mục sư Tiến sĩ E.N. Poulson

& Tiến sĩ Koh Siang Kiang

Bài trướcBài thứ 339: Cầu Nguyện Cho Niềm Vui Được Đầy Trọn
Bài tiếp theoLễ Cảm Tạ Tại Điểm Nhóm Tin Lành Đăk Cúc – Đăk Nông