Bài thứ 339: Cầu Nguyện Cho Niềm Vui Được Đầy Trọn

636

 

Đọc Giăng 16:16-24

Câu căn bản: Đến bây giờ các con chưa từng nhân danh Ta cầu xin điều gì. Hãy cầu xin đi, các con sẽ nhận được, để niềm vui các con được trọn vẹn.  (Câu 24).

 

 

Suy niệm: Ai mà chẳng mong ước cho niềm vui được đầy trọn? Bí quyết là: Cầu nguyện nhân danh Chúa Giê-xu.

Tại sao cầu nguyện nhân danh Chúa Giê-xu thì niềm vui được đầy trọn?

Một phần là vì chúng ta được điều mình cầu xin. Nhưng đó chưa phải là lý do chính.

 

Cầu nguyện nhân danh Chúa Giê-xu là làm cho Đức Chúa Trời trở nên thực hữu. Khi chúng ta xin Đức Chúa Trời thực sự từ Đức Chúa Trời mà Ngài ban cho, thì Đức Chúa Trời rất thực, chứ không phải chỉ là một ý niệm.

 

Chẳng hạn như tôi đang bị bệnh nặng, tôi quỳ gối nhân danh Chúa Giê-xu mà xin Chúa chữa bệnh, thì Chúa cho tôi lành bệnh. Tôi được lành mạnh. Tôi cảm thấy như Chúa đứng ngay bên cạnh tôi và đặt tay lên thân thể tôi và chữa lành.

 

Nhưng niềm vui gặp gỡ Chúa lớn hơn được chữa lành bệnh.

 

Không có niềm vui nào dưới đất hay trên trời lớn cho bằng được tương giao với Đức Chúa Trời, và sự cầu nguyện nhân danh Chúa Giê-xu đưa ta vào sự tương giao đó.

 

Tác giả Thi Thiên 16 nói rằng: “Trước mặt Chúa có trọn niềm hoan lạc, bên phải Chúa có điều vui sướng vô cùng.”  Câu 11.

 

Ôi niềm vui không miêu tả được khi sự cầu nguyện đưa ta thực sự vào ra mắt Chúa Toàn Năng!!

 

Nhưng có người bảo rằng: “Tôi chưa bao giờ biết niềm vui như thế khi cầu nguyện.”

 

Hãy đọc lại lời chính Chúa Giê-xu dạy trên đây và hết lòng tin như thế.

 

 

Bài trướcHiệp Nguyện Và Bầu Cử Ban Đại Diện Tỉnh Long An
Bài tiếp theo07 Thứ Bảy: Ngài sẽ là hậu tự của ĐA-VÍT.