02 SINH RA BỞI MỘT NGƯỜI NỮ

785

 

02 Thứ Hai

 

Kinh Thánh: Sáng thế ký 3:15

Lời tiên tri: Ngài sẽ được SINH RA BỞI MỘT NGƯỜI NỮ

Bối cảnh: Tạo vật quí giá nhất của Đức Chúa Trời, người nam và người nữ, được Ngài đặt vào trong một môi trường tuyệt hảo. Sau khi tội lỗi xâm nhập, lời báo trước Đấng Cứu thế sẽ đến (xem bên dưới).

 

Tìm hiểu sâu hơn: Sáng thế ký 3:1-16

       – “Con rắn” đó là ai? (Khải huyền 12:9)

       – “Người nữ” bị cám dỗ là ai? (II Cô-rinh-tô 11:3; I Ti-mô-thê 2:14)

       – Vai trò của A-đam trong câu chuyện này là gì? (Rô-ma 5:12)

       – Dòng dõi được báo trước của người nữ là ai? (Hê-bơ-rơ 2:14)

       – Lời Đức Chúa Trời Lời phán xét con rắn là gì? (câu 14-15). Chú ý là những lời này có cả lời báo trước đầu tiên về Đấng đánh bại kẻ cám dỗ.

       – Trong câu 15b, tin mừng đầu tiên được mô tả ra sao? (Rô-ma 16:20)

 

Lời hứa: Đấng đó sẽ là dòng dõi của người nữ.

 

Suy gẫm: Nhiều lời hứa của Chúa được áp dụng cho một người, một gia đình, một dân tộc hay một Hội thánh. Nhưng có nhiều lời hứa Ngài dành cho bất kỳ ai, sẽ nhận được bằng đức tin. Mô tả nào sau đây đúng với kinh nghiệm của bạn nhất?

       – Tôi không rõ lắm các lời hứa của Đức Chúa Trời

       – Tôi hay nghi ngờ các lời hứa

       – Tôi tin tưởng và đoan chắc những lời hứa mà tôi biết

 

Áp dụng: Bạn áp dụng lời hứa về tin mừng đầu tiên ra sao? Bạn đoan chắc lời hứa đó bằng cách nào? Lời hứa đó tạo sự khác biệt gì cho đời sống của bạn?

 

Xin hát bài Thánh ca xưa tuyệt hay này (Thánh ca 302)

Ôi, lạ thay ân trạch của Chúa khoan hồng! Tràn ngập trên cả lòng đầy tội đen tối, Nơi đồi Gô-gô-tha tuôn xuống ròng ròng, Là nguồn do huyết Chiên Con xưa trào sôi.

Ân hồng! Cứu ân! Thiên ân buông tha biết bao tội lỗi tôi; Ân hồng! Cứu ân! Thiên ân bao quát, khỏa lấp căn tội tôi.

Ô, lạ thay ân Ngài sông biển khôn tày! Người nào tin chắc nhận được hồng ân ấy; Ai thật tâm hy vọng mong thấy mặt Ngài, Còn chờ chi, hãy tiếp ơn Ngài từ đây.

(Julia H. Johnston, 1911)

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, con cảm ơn Chúa vì những lời hứa của Ngài. Xin ban cho con đức tin để tin cậy Ngài, và giúp con thật sự tiếp nhận lời Ngài.

 

Suy nghĩ cuối cùng: Ê-va là người đầu tiên nhất TRÔNG ĐỢI SỰ CỨU CHUỘC.

 

Từ lúc đó, mọi người nữ nào thật sự tin cậy nơi những lời báo trước của Đức Chúa Trời, đều hy vọng rằng mình có thể trở thành mẹ của Đấng sẽ giày đạp đầu của Sa-tan. Đó là niềm hy vọng đáng trân trọng khi TRÔNG ĐỢI SỰ CỨU CHUỘC.

 

 

Mục sư Tiến sĩ E.N. Poulson

& Tiến sĩ Koh Siang Kiang

Bài trước01 CHÚA NHẬT ĐẦU TIÊN CỦA MÙA VỌNG
Bài tiếp theoHiệp Nguyện Mục Sư – Truyền Đạo Tỉnh Quảng Nam