01 CHÚA NHẬT ĐẦU TIÊN CỦA MÙA VỌNG

1002

01 CHÚA NHẬT ĐẦU TIÊN CỦA MÙA VỌNG

Kinh Thánh: Giăng 3:16

 

Suy gẫm:

              – Điều gì khiến Đức Chúa Trời phái Con Một của Ngài đến?

              – Bạn sẽ chịu hậu quả gì nếu Đức Chúa Trời không phái Con của Ngài đến?

              – Loài người phải làm gì để tránh khỏi hậu quả đó?

 

——————————————————————————————————–

——————————————————————————————————–

——————————————————————————————————–

——————————————————————————————————–

——————————————————————————————————–

——————————————————————————————————–

 

 

Mục sư Tiến sĩ E.N. Poulson

& Tiến sĩ Koh Siang Kiang

 

 

Bài trướcSách Tặng Trong Mùa Giáng Sinh Cho Thiếu Nhi
Bài tiếp theo02 SINH RA BỞI MỘT NGƯỜI NỮ