Yơr Kngan Brei Mnơ̆ng Pap – 3/11/2023

2766

 

Klei Aê Diê Blŭ: Klei Bi Hriêng 31:10-22

Êlan kliăng: “Ñu brei mnơ̆ng pap kơ phung knap mñai, leh anăn ñu yơr brei mơh kơ phung ƀun ƀin.” (Klei Bi Hriêng 31:20)

Klei êmuh ksiêm mĭn: Ya knuih jăk mơ̆ng sa čô mniê năng mpŭ mâo hlăm trăn Klei Aê Diê Blŭ anei hưn mdah? Si ai tiê klei mĭn mă bruă gơ̆ mâo? Si ih ngă čiăng dưi yơr kngan brei mnơ̆ng pap leh anăn mă bruă kơ arăng?

Klei Bi Hriêng 31:10-31 hưn mdah kơ knuih jăk siam mơ̆ng sa čô mniê năng mpŭ, ênoh gơ̆ “yuôm hĭn kơ boh tâo mngač”. Êlâo hĭn, sa čô mniê năng mpŭ jing sa čô mô̆ kriăng mbruă. Gơ̆ jing pô năng knang leh anăn ba klei tŭ dưn kơ ung gơ̆ nanao (êlan 11-12). Gơ̆ jing mnuih kriăng snăk, “kgŭ pĭt mơ̆ng ưm dơ̆ng ngă bruă” (êlan 13, 15, 18-19). Hlue anăn, mniê năng mpŭ jing sa čô amĭ tloh ênoh. Gơ̆ răng kriê kơ gŏ sang, anak aneh brei mnơ̆ng ƀơ̆ng huă, čhiăm ao čŭt hơô (êlan 15, 21-22). Phung anak hưn klei digơ̆ hdơr knga kơ gơ̆ (êlan 28). Mniê năng mpŭ ăt jing mnuih knhăk thâo tĭng yap, kiă kriê jih jang bruă hlăm sang wăt ti êngao (êlan 16-19).

Sa čô mniê hưn mdah tinei jing msĕ si sa pŏk rup jăk kluôm tloh ênoh kơ mniê năng mpŭ, hlăm gơ̆ mâo ênŭm jih jang knuih jăk siam. Êngao kơ bruă răng kriê gŏ sang, gơ̆ lŏ mâo klei êdah kdlưn hĭn mơh, anăn jing ai tiê jăk kmah hŏng pô mkăn. Gơ̆ mkăp pŏk blang păl kngan ai tiê kmah čiăng đru mnuih ƀun ƀin leh anăn amâo mâo hngah yơr kngan kăp jum drông mnuih dôk găn klei knap mñai (êlan 20). Wăt tơdah kpăk gun lu bruă, krŏng ală kgŭ ưm mlam, mă bruă suăi dưn, tơdah thâo mnuih mkăn mâo klei kƀah, gơ̆ amâo tuôm hngah čiăng đru ôh. Anei jing sa knuih jăk siam năng mpŭ snăk yơh.

Mniê hlăm hră Klei Bi Hriêng anei năng mâo klei bi mni, amâo djŏ ôh kyua klei kƀăt siam, mdrŏng sah, knhâo mbruă ƀiădah kyua gơ̆ “thâo huĭ mpŭ kơ Yêhôwa” msĕ si Klei Bi Hriêng 31:30 brei thâo: “Klei kƀăt jing klei mplư, leh anăn klei siam dưi luč; ƀiădah sa čô mniê thâo huĭ mpŭ kơ Yêhôwa srăng mâo klei bi mni.” Sa čô huĭ mpŭ sĭt kơ Aê Diê, sĭt yơh srăng mă bruă kơ Aê Diê leh anăn thâo mđing uêñ mă bruă kơ pô mkăn tui si Klei Aê Diê Blŭ mtô leh anăn hdĭp hŏng jih ai tiê hŏng jih jang klei Aê Diê brei. Năng ai lu mnuih mâo ngăn prăk ƀiădah amâo mâo ôh ai tiê pŏk blang čiăng đru pô mkăn. Mniê anei yơr leh kngan gơ̆ kăp čiăng đru, ngă bruă djŏ tui si ai tiê Khua Yang Yêsu mtô lač kơ phung ƀĭng kna Ñu hlăm Hdruôm Hră Klei Mrâo Mrang Jăk Y‑Mathiơ 25:31-46. Đru dŏng arăng jing drei dôk mă bruă kơ Khua Yang yơh. Phung Sang Aê Diê hruê anei brei thâo yơr kngan jum drông leh anăn đru dŏng phung mnuih dôk găn klei knap mñai, čiăng kơ hŏng klei anăn digơ̆ thâo kral klei khăp Khua Yang leh anăn pŏk ai tiê tŭ jum Ñu. Khua ƀĭng kna Y‑Yôhan mtô snei: “đăm drei khăp knŏng hŏng boh blŭ leh anăn ti êlah kƀuê ôh, ƀiădah hŏng klei ngă leh anăn hŏng klei sĭt” (I Y‑Yôhan 3:18). Klei khăp sĭt brei bi êdah hŏng bruă ngă sĭt suôr mă bruă kơ arăng. Čiăng dưi yơr kngan ngă bruă, brei drei thâo mđing uêñ hdơ̆ng drei čiăng thâo ƀuh klei kƀah hdơ̆ng găp, tơdah amâo ngă snăn ôh drei hdĭp knŏng hjăn kơ drei pô đuč yơh.

Si ngă drei leh anăn Phung Sang Aê Diê drei yơr kngan jum drông leh anăn mă bruă kơ arăng mơ̆?

Wah lač: Ơ Khua Yang, jŭm dar kâo adôk lu mnuih dôk hlăm klei knap mñai čiăng mâo klei đru. Akâo Khua Yang brei kâo pŏk ai tiê yơr kngan đru mnuih mkăn tui si Klei Blŭ Ih mtô. Kâo wah lač hlăm Anăn Khua Yang Yêsu Krist, Amen.

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Philip 3:12-4:23

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: elankleisitnik@gmail.com

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcCev Tes Pab Lwm Tus – 3/11/2023 
Bài tiếp theoMở Rộng Vòng Tay – 3/11/2023