Yêhôwa Phat Kđi – 18/6/2021

429

 

 

Klei Aê Diê Blŭ: Y-Yêrêmi 25:15-38

 

Êlan kliăng klei hriăm: Kyuadah nĕ anei, kâo dơ̆ng bi truh klei jhat kơ ƀuôn prŏng arăng pia hŏng Anăn kâo, leh anăn ih srăng tlaih kơ klei bi kmhal mơ̆? Ih amâo srăng tlaih ôh kơ klei bi kmhal, kyuadah kâo iêu đao gưm ngă kơ jih jang phung dôk ti lăn ala, Yêhôwa kơ phung kahan lač. (Y-Yêrêmi 25:29).

 

Klei êmuh ksiêm mĭn: Ya jing “Kčok kpiê klei ngêñ”? Hlei čar Yêhôwa tuh klei Ñu ngêñ? Mâo mơ̆ hlei pô tlaih mơ̆ng klei Aê Diê ngêñ? Si ngă klei Khua pô hưn êlâo Y-Yêrêmi lač kơ klei ngêñ? Ya drei srăng ngă čiăng tlaih mơ̆ng kčok klei Aê Diê ngêñ?

“Kčok kpiê klei ngêñ” čih hlăm êlan 15 bi hmô kơ klei ngêñ, klei phat kđi mơ̆ng Yêhôwa hŏng dŭm ala čar măk ƀai. Lu anăn phung mtao kiă kriê kơ grăp boh čar, čih yap dơng mơng êlan 16 truh kơ êlan 18. Yap wăt mtao Babilon mơh, wăt tơdah ñu mnăm êdei hǐn kơ phung mtao mkăn, ᵬiădah kăn dưi tlaih rei (êlan 26). Yêhôwa lač klă, amâo mâo klei mgang pô anei pô adih ôh hlăm klei phat kđi anei. Klei anei jing jih jang čar leh ngă klei soh mčhur ai ngêñ Yêhôwa snăn “amâo srăng tlaih ôh kơ klei bi kmhal…” (êlan 29). Yêhôwa srăng “gruh ktang”, “bi kdơ̆ng”, “phat kđi”. Anăn jing dŭm klei Ñu srăng ngă kơ phung ƀuôn sang, dŭm čar kyua dŭm klei măk ƀai diñu ngă leh. Klei Khua pô hưn êlâo Y-Yêrêmi lač brei ƀuh sa klei djiê êka truh hlăm klei phat kđi huĭ hyưt anei,leh anăn angĭn êbŭ ktang dơ̆ng truh mơ̆ng anôk kbưi hĭn ti lăn ala! 33Leh anăn phung Yêhôwa srăng bi mdjiê hruê anăn srăng dơ̆ng mơ̆ng sa knhal lăn ala truh kơ knhal lăn ala mkăn. Arăng amâo srăng čŏk hia, duñ bi kƀĭn, amâodah dơr atâo diñu ôh; diñu srăng jing msĕ si hbâo ti dlông rŏng lăn.”(êlan 32b-33).

Khua pô hưn êlâo Y-Yêrêmi gưt asăp ba kčok klei ngêñ mơ̆ng Yêhôwa truh hŏng dŭm boh čar Aê Diê lač leh (êlan 15-17). Klei anei djŏ tui si Klei Aê Diê iêu mthưr ñu hlăm bruă amâo djŏ knŏng jing ngă khua pô hưn êlâo kơ phung ƀuôn sang Aê Diê ruah Israel đuč ôh ƀiădah lŏ ngă khua pô hưn êlâo kơ dŭm čar mkăn (1:5). Ñu hưn mthâo klei phat kđi mơ̆ng Yêhôwa kơ dŭm djuê ana Khua Yang lač. Amâo mâo hlei pô srăng tlaih ôh kơ klei bi kmhal anei, wăt tơdah diñu čiăng hngah mnăm kčok mơ̆ng kngan Khua pô hưn êlâo Y-Yêrêmi brei, ƀiădah klei Yêhôwa mtă brei diñu hluê ngă (êlan 27-28).

Klei Yêhôwa hưn răng klei bi kmhal hlăm hruê knhal tuč dưi dăp êlâo leh kơ hlei pô “tui hluê yang mkăn čiăng mă bruă leh anăn mpŭ kơ diñu, …mčhur ai kâo brei kâo ngêñ kơ bruă kngan diih ngă” (êlan 6). Klei anei mñă kơ phung drei brei thâo răng klei hdĭp doh jăk leh anăn hmao bi mlih knhuah hdĭp, ăt msĕ mơh ƀrư̆ mjêč hưn Klei mrâo mrang jăk, iêu jak phung dôk soh kmhal klei soh hŏng Aê Diê čiăng tlaih mơ̆ng klei Aê Diê bi kmhal hlăm hruê knhal tuč.

 

Ya mta Khua pô hưn êlâo Y-Yêrêmi mñă leh kơ drei kơ klei Yêhôwa ngêñ?

 

 Ơ Khua Yang Kpă ênô jing Pô phat kđi jih lăn ala! Akâo kơ Ih đru kâo răng kriê klei hdĭp gưt hluê ngă tui si Klei Aê Diê Blŭ, lăm lui klei jhat, amâo kkuh kơ yang mkăn ôh, amâo ngă klei soh mčhur ai ngêñ Aê Diê, ăt msĕ mơh hur har hưn Klei mrâo mrang jăk čiăng kơ kâo pô leh anăn grăp čô mnuih amâo mnăm ôh “kčok kpiê klei ngêñ” mơ̆ng Ih.

 

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đaŏ Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: radioelansitnik@gmail.com

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Klei Mtô Mñă Klei Bhiăn 1:1-25

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/channel/UCaSY8ebjVfMKhPups5jZ9yw

Bài trướcMười Năm Nhìn Lại “Việc Chúa Làm”
Bài tiếp theoĐức Giê-hô-va Đoán Xét – 18/6/2021