Vườn Ghết-sê-ma-nê

865

Khởi đầu cho chặng đường thương khó của Chúa Giê-xu là vườn Ghết-sê-ma-nê. Đây là khu vườn ở ngoài thành Giê-ru-sa-lem, nơi Chúa Giê-xu và các môn đồ Ngài thường xuyên lui tới để nhóm họp, và đặc biệt là để cầu nguyện vì nơi đây khá tĩnh lặng, bình yên với rừng cây xanh mát. Ghết-sê-ma-nê là nơi quen thuộc của Chúa Giê-xu cùng các môn đồ Ngài. Và tại nơi đây đã xảy ra nhiều sự kiện đáng nhớ.

Nhắc đến Ghết-sê-ma-nê, chúng ta không quên tại đây Chúa đã để lại những giọt mồ hôi vì chiến đấu với những cám dỗ của ý riêng. Ngài biết trước những điều sẽ xảy ra cho Ngài như sự đau đớn về thể xác, tâm linh nặng nề. Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời, nhưng Ngài cũng là con người nên cũng cảm thấy những thống khổ trước mắt. Để chiến thắng cám dỗ, sợ hãi,… Ngài đã cầu nguyện “Cha ơi! Nếu có thể được, xin cho chén nầy lìa khỏi Con! Song không theo ý muốn Con, mà theo ý muốn Cha (Ma-thi-ơ 14:36).

Trong khoảng thời gian theo Chúa Giê-xu, các môn đồ thường theo Ngài đến đây cầu nguyện. Có lẽ họ cũng đã từng cầu nguyện theo nhóm, cầu nguyện cá nhân. Thế mà bây giờ, khi Ngài muốn mỗi cá nhân họ phải tỉnh thức để cầu nguyện thì họ lại ngủ. Phải chăng họ buồn ngủ vì cớ không gian xung quanh, hoặc là vì họ quá mỏi mệt sau một ngày bôn ba, vất vả, hay là vì họ chưa có thái độ đúng đắn khi cầu nguyện cách cá nhân?

Nhớ lại lúc tôi còn nhỏ, có nhiều lần đến với Chúa trong sự cầu nguyện, nhưng chỉ thưa được vài câu thì tôi đã bị ngủ gục.

Khi Chúa kêu gọi phải “tỉnh thức”, có nghĩa là sẽ có những “tai hoạ, hoạn nạn, thử thách, cám dỗ…” ập đến! Cơ Đốc nhân đang sống trong thời kỳ cuối cùng để chờ ngày Chúa trở lại, ma quỷ cũng đang ở trong thời kỳ giận hoảng và đang tìm nhiều cách để cám dỗ, để đánh gục chúng ta, để làm chúng ta đi vào sự hư mất đời đời.

Tại Ghết-sê-ma-nê, Chúa Giê-xu đã đối diện với con người phản bội là Giu-đa Ích-ca-ri-ốt. Người này là môn đồ Chúa, và chắc hẳn cũng thường đến khu vườn này với Chúa như các môn đồ khác. Nhưng Giu-đa vào khu vườn lần này không phải để cầu nguyện, để nghe, để thấy Chúa dạy dỗ mà là để dẫn quân lính đến bắt Chúa. Vì tham tiền bạc mà ông đã bán Chúa Giê-xu với giá ba mươi miếng bạc. Ngày nay, không thiếu những Ích-ca-ri-ốt, đó có thể là bất kỳ ai đến với Chúa chỉ với mưu cầu vật chất, công danh, địa vị,… Khi đó, họ sẽ rất dễ bị cám dỗ để phản Chúa. Kinh Thánh dạy “sự tham tiền bạc là cội rễ mọi điều ác” (I Ti-mô-thê 6:10) và “tham lam chẳng khác gì thờ hình tượng” (Cô-lô-se 3:5).

Dầu phải đối diện với kẻ phản Ngài nhưng Chúa Giê-xu không một câu nặng lời quở trách, Ngài không bày tỏ thái độ chống đối mà Ngài đã bày tỏ bản tính yêu thương bằng một câu rất nhân hậu: “Bạn ơi! Vậy thì vì việc nầy mà ngươi đến đây sao?” (Ma-thi-ơ 26:50). Đối diện với kẻ phản Ngài mà Ngài vẫn gọi Giu-đa như một người bạn. Quả thật, Chúa là Đấng Yêu thương trọn vẹn, Ngài yêu con người tội lỗi của Giu-đa dầu Ngài không thể chấp nhận hành động tội lỗi ấy! Đây là cơ hội cho Giu-đa ăn năn nhưng ông chẳng thức tỉnh vì chắc chắn ông đã thiếu sự cầu nguyện và chẳng có thái độ cầu nguyện.

Tại vườn Ghết-sê-ma-nê, Chúa Giê-xu cũng đối diện với một toán lính hùng hậu có đầy đủ khí giới để bắt Ngài. Thay vì ẩn mình thì Chúa Giê-xu đã chọn đối diện họ bằng giọng nói đầy mạnh mẽ và uy quyền. Hình ảnh hiên ngang, can đảm của Chúa khi đối diện với kẻ thù để lại gương mẫu khi chúng ta gặp hoạn nạn, bắt bớ. Cũng không ít lần, tôi kinh nghiệm những điều ấy khi nhóm lại thờ phượng Chúa, khi ra đi rao giảng Lời Ngài. Đe doạ dễ lắm làm chúng ta sợ hãi, thối lui,… Nhưng khi hết lòng tin cậy và cầu nguyện với Chúa, tôi thêm lòng can đảm và nhớ lại lời Chúa trong I Phi-e-rơ 3:15 “nhưng hãy tôn Đấng Christ, là Chúa, làm thánh trong lòng mình. Hãy thường thường sẵn sàng để trả lời mọi kẻ hỏi lẽ về sự trông cậy trong anh em, song phải hiền hòa và kính sợ.” Tôi mềm mại trả lời và giải thích. Thật tạ ơn Chúa, tại những nơi trước đây bị bắt bớ, khó khăn thì giờ đây lại là những nơi thuận tiện lập sự nhóm lại, là những nơi Chúa ban phước và công việc Ngài được phát triển.

Tại Ghết-sê-ma-nê, Chúa Giê-xu không nghĩ về chính mình, không tự bảo vệ mình nhưng Ngài nhìn các môn đồ và nghĩ đến họ. Vì họ đang lo lắng, bối rối và sợ hãi,… Ngài tình nguyện để cho quân lính bắt Ngài. Và bởi hành động của Ngài, các môn đồ được bình an, vô sự. Quả thật, ngay trong giờ phút nguy hiểm, Chúa Giê-xu vẫn yêu thương và bảo vệ các môn đồ của Ngài. Ngài lo cho họ và giữ cho họ được bình an. Chúa không hề quên một ai trong chúng ta, là con dân của Ngài. Đức Chúa Giê-xu đã từng phán: “Ấy để được ứng nghiệm lời Ngài đã phán: Con chẳng làm mất một người nào trong những kẻ mà Cha đã giao cho Con” (Giăng 18:9). Những người mà Đức Chúa Cha giao phó cho Chúa Giê-xu sẽ không một ai bị lạc mất, vì chính Chúa Giê-xu chở che, bảo vệ họ.

Suy niệm về Ghết-sê-ma-nê, nơi Chúa cam chịu muôn vàn thống khổ, chiến đấu với nỗi cô đơn và những điều sắp xảy ra. Ngài bị bắt nhưng vẫn luôn quan tâm đến các môn đồ Ngài. Chúa có đủ uy quyền để tự cứu mình nhưng Ngài không chọn con đường riêng của Ngài. Ngài chọn con đường vâng phục ý của Đức Chúa Cha. Suy nghĩ đến sự hy sinh của Ngài vì cớ tội lỗi của chính tôi và của nhân loại, sự cảm thương Chúa trong tôi, lòng biết ơn Chúa dâng trào.

Chúa không nghĩ đến chính Ngài! Vậy sao chúng ta không học theo gương Chúa, sống vì tha nhân? Chúa không chỉ muốn chúng ta biết ơn Chúa qua sự thờ phượng, ca ngợi Chúa mà Ngài còn luôn muốn chúng ta chia sẻ tình yêu Ngài đến cho tha nhân, là những người đang sống trong tình cảnh nô lệ của tội lỗi, bị xiềng xích bởi quyền lực của Satan. Chúa muốn chúng ta quan tâm những người trong gia đình, trong cộng đồng chúng ta đang sống, nơi chúng ta làm việc, Chúa muốn chúng ta giải cứu họ và Ngài muốn chúng ta học gương hy sinh của Ngài, dù bị thiệt thòi về vật chất hay tinh thần cũng cam chịu để cứu tội nhân ra khỏi sự chết đời đời.

Xin Chúa luôn dẫn mỗi chúng ta vào vườn Ghết-sê-ma-nê để nhìn xem Ngài, để có mối tương giao mật thiết với Ngài trong thái độ tỉnh thức, để cầu nguyện, để khỏi sa vào chước cám dỗ. Xin Chúa giúp chúng ta dự phần với Ngài trong sự cộng tác, quan tâm và chia sẻ niềm tin cho mọi người dầu phải hy sinh nhiều phương diện.

Đầy tớ gái