Chương Trình Bồi Linh – Kỷ Niệm 500 Năm Ngày Cải Chánh Giáo Hội

7862

Chương Trình Bồi Linh

– Chủ đề: “HỘI THÁNH CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI”

– Thời gian: 14g-16g30 – Ngày 31/10/2017

– Diễn giả: MS Phan Vĩnh Cự – Phó Hội trưởng I Hội Thánh Tin Lành Việt Nam.