Video Clip Tải Về Cho Chương Trình Kỷ Niệm 500 Năm Ngày Cải Chánh Giáo Hội

7246

Kính thưa quý tôi con Chúa! Nhằm cung cấp cho các Chi Hội, Hội Nhánh, Điểm Nhóm có tư liệu cho chương trình Lễ Kỷ niệm 500 năm ngày Cải chánh Giáo hội được tổ chức tại địa phương, chúng tôi xin gởi đến quý vị 2 video trình bày về: Tiền Cải chánh, Công cuộc Cải chánh và Ảnh hưởng của cuộc Cải chánh Giáo hội. Quý vị có thể tải về theo đường dẫn bên dưới để sử dụng tại Hội Thánh.

Trân trọng,

Quý vị có thể tải 2 Video đã được nén lại tại đây: 

Tải qua Fshare: Download

Tải qua link Dropbox Video 1: Download

Tải qua link Dropbox Video 2: Download

Video 1: Tiền Cải Chánh và Cải Chánh Giáo Hội

Video 2: Ảnh Hưởng Của Cuộc Cải Chánh Giáo Hội