UB CĐGD: Giới Thiệu Các Sách Đã Tái Bản

1138
  • NĂNG LỰC TRONG LỜI CẦU NGUYỆN CỦA CHA MẸ
  • NĂNG LỰC TRONG LỜI CẦU NGUYỆN CỦA NGƯỜI VỢ
  • NĂNG LỰC TRONG LỜI CẦU NGUYỆN CỦA NGƯỜI CHỒNG

Tác giả Stormie Omartian

Là những cuốn sách đáp ứng nhu cầu cho gia đình trong lúc này
– Là sách phổ biến chạy nhất nay mới có lại

  • NĂNG LỰC TRONG LỜI CẦU NGUYỆN CỦA CHA MẸ: Là sách hướng dẫn cách cha mẹ cầu nguyện cho con cái trong những lãnh vực nào?

  • NĂNG LỰC TRONG LỜI CẦU NGUYỆN CỦA NGƯỜI VỢ: Người vợ cầu nguyện cho người chồng điều gì và sự thay đổi ra sao?

NĂNG LỰC TRONG LỜI CẦU NGUYỆN CỦA NGƯỜI CHỒNG: Người chồng cầu nguyện cho người vợ được giải quyết nan đề thế nào?

Địa chỉ liên hệ với Ủy Ban Cơ Đốc Giáo Dục có ở các nơi sau đây:

Tổng Liên Hội
155 Trần Hưng Đạo, Quận 1, Tp. HCM
ĐT: (028) 6659-4588;  091-385-5208

Cơ sở 2 Tổng Liên Hội
633 đường 3/2, Quận 10, Tp. HCM
ĐT: (028) 3957-5255; 091- 802-9547

30 Lê Thành Phương, TP. Nha Trang
ĐT: (0258) 381-0200;  091-234-2705

270 Lê Duẩn, TP. Đà Nẵng
ĐT: (0236) 375-2757;  090-381-2483

87 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Tp. Cần Thơ
ĐT: (0292) 3601-904; 0126-722-8383

Liên hệ đăng ký văn phẩm Cơ Đốc:
ĐT: 091-821-8152
Email:  uybancdgd@gmail.com 
Email:  nguyendinhtin52@gmail.com