Tìm Cầu Chúa Trong Ngày Gian Truân – 11/5/2022

3318

 

 

Đa-ni-ên 7:1-8

“Trong ngày gian truân tôi tìm cầu Chúa, ban đêm tay tôi giơ thẳng lên không mỏi; linh hồn tôi không chịu an ủi” (Thi Thiên 77:2).

Câu hỏi suy ngẫm: Tiên tri Đa-ni-ên có sự hiện thấy trong bối cảnh nào? Đáp ứng của ông cho thấy ông ý thức như thế nào về điều Chúa đã bày tỏ? Trong lúc gian truân, bạn thường tìm cầu ý Chúa bằng cách nào?

Xưa nay, khi xã hội thay vua đổi tướng thì nhiều chính sách, đường hướng, sự đối xử với quan tướng và thần dân cũng thay đổi theo. Bởi vậy, trong bối cảnh năm thứ nhất của triều đại Vua Bên-xát-sa, Tiên tri Đa-ni-ên chắc hẳn đã trăn trở trên giường, ông “thấy chiêm bao, và những sự hiện thấy trong đầu mình” (câu 1). Đó là sự hiện thấy bày tỏ kế hoạch của Đức Chúa Trời trên dòng lịch sử thế giới (câu 2-8), khải thị về một “người giống như con người đến với những đám mây trên trời” để cai trị Vương quốc đời đời của Ngài (câu 9-14), cùng những sự cuối cùng xảy ra trước khi ngôi nước đời đời của Con Người được hoàn tất và được ban cho dân thánh của Ngài (câu 15-28). Tóm lại, chiêm bao của ông Đa-ni-ên là sự bày tỏ của Đức Chúa Trời về kế hoạch lớn lao và bao quát của Ngài.

Tiên tri Đa-ni-ên có thể đã suy nghĩ về hoàn cảnh những người đồng hương của mình trong bối cảnh chuyển tiếp này. Hẳn ông đã tự hỏi chương trình của Chúa là gì qua những biến chuyển ấy. Chắc chắn ông vẫn một ngày ba lần chiến đấu trong sự cầu nguyện “như vẫn thường làm khi trước” (Đa-ni-ên 6:10). Và như một người bạn thiết, Đức Chúa Trời đã dùng chiêm bao bày tỏ kế hoạch vĩ đại của Ngài trên toàn bộ dòng lịch sử cho ông. Đáp lại, khi nhận được chiêm bao ấy, Tiên tri Đa-ni-ên liền “viết chiêm bao đó ra”“thuật lại đại lược các sự ấy” (câu 1b).

Ngày xưa khi chưa có Kinh Thánh ban cho con người, Đức Chúa Trời thường dùng chiêm bao và các tiên tri để mạc khải chương trình, ý định của Chúa như chúng ta thấy trong trường hợp của Tiên tri Đa-ni-ên hoặc ông bà Giô-sép Ma-ri v.v… Ngày nay, Chúa đã ban Lời nhập thể là Đức Chúa Giê-xu, và Lời thành văn là Kinh Thánh để bày tỏ trọn vẹn ý Chúa cho loài người (Hê-bơ-rơ 1:1-2). Vì vậy Ngài không còn dùng chiêm bao để bày tỏ như ngày trước. Nhiều khi trong những lúc gian truân hoặc hoàn cảnh đổi thay làm chúng ta bối rối, thay vì tìm cầu Chúa, chúng ta lại để những ưu tư đó đi vào giấc ngủ sinh ra chiêm bao. Cũng có thể do chúng ta thường quá bận tâm nghĩ cách kiếm tiền, làm giàu, xem tin tức showbiz hay lên facebook với bạn bè khiến chúng ta càng gắn bó với thế giới vật chất và tạm bợ này nhiều hơn với Lời Chúa. Noi gương ông Đa-ni-ên, chúng ta cần dành nhiều thời gian giữ mối tương giao với Chúa và Lời Ngài để biết Chúa càng hơn, và được Ngài bày tỏ chương trình tốt lành của Ngài cho chúng ta.

Bạn có hết lòng tìm cầu Chúa trong ngày gian truân không?

Lạy Chúa, xin cho con bắt đầu ngày mới bằng Lời Ngài và kết thúc một ngày bằng việc trò chuyện, trình dâng những trăn trở và ưu tư lên cho Ngài. Xin Chúa dùng Lời Ngài bày tỏ chương trình của Ngài cho đời con.

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Thi Thiên 14:1-16:11

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcKwưh Kơ Khua Yang Hlăm Hruê Dleh Dlan – 11/5/202
Bài tiếp theoTiền Giang: Bồi Dưỡng Chăm Sóc, Chứng Đạo 2022