Tiền Giang: Bồi Dưỡng Chăm Sóc, Chứng Đạo 2022

746

HTTLVN.ORG – Ngày 10/5/2022, Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Tiền Giang đã tổ chức chương trình bồi dưỡng kỹ năng chăm sóc, chứng đạo cho các Giáo phẩm, Chấp sự, nhân sự truyền giáo trong tỉnh tại nhà thờ Tin Lành Ấp Bắc.

Trong thì giờ bồi linh, Muc sư Lê Văn Như Kỷ, Ủy viên TLH – Mục vụ tỉnh Tiền Giang đã dùng Lời Chúa trong Phi-líp 2:1-4 để kêu gọi các tôi con Chúa hãy có đồng tình yêu thương, đồng tâm, đồng tư tưởng, và cùng hiệp ý với nhau để chăm lo công việc Nhà Chúa nói chung, cũng như công tác chăm sóc, chứng đạo nói riêng. Vì sau nhiều tháng dịch bệnh không được gặp gỡ các Chấp sự của Hội Thánh, Mục sư cũng nhân thì giờ này triển khai một số thông tin mục vụ từ Ban Trị sự Tổng Liên Hội đến với mọi người.

Mục sư Lê Văn Như Kỷ giảng bồi linh

Trong giờ huấn luyện, Mục sư Trương Huỳnh Việt Linh, Phụ tá Ủy viên Truyền giáo TLH đã có những chia sẻ nhẹ nhàng, gần gũi để đem nội dung bài học về công tác chăm sóc, chứng đạo đến cùng các tôi con Chúa. Mục sư khích lệ các tôi con Chúa tích cực làm chứng cho mọi đối tượng, bao gồm cả những người mà chúng ta không hy vọng gì họ sẽ tiếp nhận ơn cứu rỗi.

Sự thay đổi trước và sau khi tin Chúa của Sứ đồ Phao-lô là minh chứng cho những điều kỳ diệu về những gì Chúa có thể làm trên đời sống một người. Gương chứng nhân thiếu tình yêu thương của tiên tri Giô-na khi xưa cũng là bài học để tôi con Chúa phải có tấm lòng yêu thương linh hồn tội nhân và không e ngại khi ra đi làm chứng cho Chúa. Về công tác chăm sóc tân tín hữu, Mục sư khích lệ mỗi người hãy “làm gương” và cách học tốt nhất là để họ “bắt chước” chúng ta.

Mục sư Trương Huỳnh Việt Linh huấn luyện

Chương trình cũng dành thời gian để giải đáp thắc mắc. Tôi con Chúa được nhắc nhở phải cẩn thận với những người theo tà giáo, bởi họ không phải đối tượng chăm sóc của chúng ta. Các tôi con Chúa cũng được nhắc đi nhắc lại về tầm quan trọng của sự cầu nguyện trong công tác đấu tranh với thế lực tối tăm này.

Một số hình ảnh khác trong chương trình:

Nhà thờ Tin Lành Ấp Bắc, tỉnh Tiền Giang

MSNC Nguyễn Trọng Thành hướng dẫn chương trình buổi sáng

MSNC Lê Trung Tuấn hướng dẫn chương trình buổi chiều

Mục sư Nguyễn Văn Giô Na, Thư ký Ban Đại diện cầu nguyện đầu giờ

Giờ giải đáp thắc mắc

Mục sư Trần Thiên Tứ, Quản nhiệm Chi Hội Gò Công thay mặt các tôi con Chúa cầu nguyện đáp ứng bài học

Mục sư Đoàn Hô Na I, Quản nhiệm Chi Hội Ấp Bắc cầu nguyện cuối giờ

TTV. Dương Quốc Thái

Bài trướcTìm Cầu Chúa Trong Ngày Gian Truân – 11/5/2022
Bài tiếp theoHiệp Nguyện Giáo Phẩm Và Chấp Sự Tỉnh Ninh Thuận Tháng 5/2022